€750.000 steun voorOcé, mogelijk 600 nieuwe jobs

De provincie Nederlands-Limburg betaalt printerbedrijf Océ zes ton voor onderzoek naar beter documentenbeheer in samenwerking met andere bedrijven, vier universiteiten in de Euregio krijgen € 150.000 voor intensiever gezamenlijk biomedisch onderzoek.

“Mogelijk extra werk voor 600 mensen”

Hieronder beide persberichten:

Provincie steunt Document Services Valley van Océ De Provincie Limburg geeft een bijdrage van € 600.000,00 voor het project Document Services Valley, een open innovatiecentrum van printerfabrikant Océ in Venlo waarin onderzoek en ontwikkeling wordt uitgevoerd rondom documenten. Océ wil zich behalve als producent van printers ook verder ontwikkelen als dienstverlener op het gebied van het beheer van documenten. Het bedrijf voorziet hierin een sterke groei omdat in de wereld meer geld wordt uitgegeven aan het beheer van documenten dan aan het printen ervan.

Océ heeft 200 kenniswerkers actief in Venlo en nog eens 100 in Den Bosch rondom documentgerichte dienstverlening. Het bedrijf wil in het open innovatiecentrum van Document Services Valley gaan samenwerken met experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven om nieuwe diensten te ontwikkelen en te testen omdat de vraag naar deze diensten sterk stijgt bij overheden, zorginstellingen, banken en instellingen voor sociale zekerheid. Steeds meer instellingen willen daarnaast het beheer van documenten uitbesteden omdat dit goedkoper is en beter.

Gedeputeerde Jos Hessels (Economie) is blij met het initiatief. “Hierdoor worden de deuren van Océ letterlijk geopend en ontstaan mogelijkheden tot samenwerking en kennisdeling. Dit is belangrijk want het levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat in de hele regio”. Naar verwachting zal het nieuwe centrum na vijf jaar tot een economische bedrijvigheid leiden met een omzet van ruim € 100 miljoen en een werkgelegenheid voor 600 medewerkers. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht en diensteninnovatiecentrum Exser in Almere. Daarnaast steunen twintig midden- en kleinbedrijven Océ in de opzet van het centrum. De totale kosten van het project bedragen € 2,2 miljoen. Behalve de Provincie draagt ook het Rijk € 600.000,00 bij. De financiering is verleend in het kader van het subsidieprogramma ‘Pieken in de Delta’, dat erop is gericht het vestigings- en ondernemersklimaat in Zuidoost-Nederland te versterken.

Bijdrage Provincie voor BioMiMedics

De Provincie Limburg verleent een bijdrage van €150.000,00 voor het project BioMiMedics. Dat is een kennisplatform op het gebied van onderzoek naar nieuwe medische materialen. BioMiMedics wordt opgericht door een consortium van vier universiteiten; Maastricht, Aken, Luik en Hasselt. Binnen deze regio is er een concentratie op het gebied van kennis en bedrijvigheid als het gaat om biowetenschap. De vier genoemde academische centra presteren op wereldniveau op het terrein van biomedische wetenschappen. Door beter met elkaar te gaan samenwerken wil het consortium zich op dit gebied een naam verwerven in Europa en de rest van de wereld. Zowel in economisch opzicht als in wetenschappelijk-technische zin. Concreet gaat BioMiMedics onder meer regeneratieve geneeskunde verder ontwikkelen. Dat is met menselijke cellen nieuwe weefsels, vaten of organen ontwikkelen. De totale kosten van BioMiMedics worden geschat op € 6,8 miljoen. De Provincie draagt bij in het project omdat het precies past in de Versnellingsagenda van de provincie. In die agenda wordt verdere ontwikkeling van de Maastricht Health Campus in combinatie met de Chemelot Campus gestimuleerd.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.