Eerste loonindexering pas in het najaar

Pas in het najaar zullen lonen voor het eerst sinds augustus 2008 weer geindexeerd worden. Het Planbureau, dat dienst doet als de economische studie- en adviesdienst van de federale regering, verwacht dat de gemiddelde jaarinflatie (consumptieprijsindex) dit jaar zal uitkomen op 2 procent dit jaar en op 1,9 procent volgend jaar . Voor de gezondheidsindex (de basis voor de berekening van loonindexen, sociale uitkeringen en huurprijzen) wordt dit jaar een stijging van 1,5 procent verwacht en 1,7 procent in 2011. De laatste keer dat de zogenaamde spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd overschreden, was in augustus 2008. De volgende spilindex zou in 2011 niet meer overschreden worden.