cadeau

Eindejaarscadeaus voor uw werknemers

U wilt uw werknemers een extraatje geven tegen de feestdagen? Hoe kan dat zonder zelf al te veel kosten te hebben? Een kleine loonsverhoging? Helaas is loon onderworpen aan RSZ-bijdragen, waardoor uw kost hoger uitvalt, en aan bedrijfsvoorheffing, waardoor uw werknemer er belastingen op betaalt. Bovendien bent u als werkgever gebonden door de loonnorm, die bepaalt dat de loonkost in België maar beperkt mag stijgen.

Maar er zijn andere mogelijkheden: extralegale voordelen die een gunstiger behandeling krijgen door de RSZ en de fiscus. Nele Mertens, juridisch experte van Acerta, zet  ze op een rijtje.

1.      Cadeau(cheques)

U mag bij bepaalde gelegenheden cadeaus geven aan het personeel. Zolang dit cadeau maximaal 35 euro per jaar per werknemer bedraagt, is dit vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Indien de werknemer een of meerdere kinderen ten laste heeft, kan u per kind nog eens 35 euro geven.

Veel werkgevers geven deze cadeaus in de vorm van cadeaucheques, bijvoorbeeld besteld bij Sodexo. Het gaat om cheques van maximaal 5 euro per stuk, die een beperkte geldigheidsduur hebben. Geeft u toch meer dan de vrijgestelde bedragen, dan bent u bijdragen verschuldigd op het volledige bedrag.

2.      Sportcheques

Indien u sportcheques cadeau wilt doen aan uw werknemers, om hen te helpen bij hun goede voornemens, dan zijn deze ook vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Als u tenminste de spelregels volgt.

U moet ze als extraatje geven en niet ter omzetting van loon of een bestaand voordeel. Bovendien moet u een CAO sluiten waarin dit voordeel geregeld wordt. Hou er rekening mee dat u ze aan iedereen moet geven of enkel aan bepaalde groepen indien er een objectief onderscheid mogelijk is.

De sportcheques worden afgeleverd op naam. De waarde mag maximaal 100 euro zijn en ze zijn geldig van 1 juli van het jaar waarin u ze hebt gegeven tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

3.      Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, of de bonusplannen, bestaan sinds 2007. Sindsdien is het mogelijk om een bonus uit te betalen aan het personeel of een welbepaalde groep, op voorwaarde dat zij bepaalde doelstellingen verwezenlijken. Deze moeten op voorhand worden vastgelegd en duidelijk meetbaar zijn. De verwezenlijking moet op het moment van het invoeren van het bonusplan onzeker zijn.

Tot een bepaalde grens moeten er geen gewone RSZ-bijdragen betaald worden en wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Voor de RSZ ligt die grens op 3219 euro bruto (met inbegrip van de bijdrage van de werknemer), voor de fiscus op 2798 euro netto (zonder de bijdrage van de werknemer). De werkgever is wel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 33 procent verschuldigd en de werknemer betaalt een eenmalige bijdrage van 13,07 procent.  De totale kost voor de werkgever, bonus en bijdrage, is aftrekbaar als beroepskost.

Als u zo’n bonusplan wilt invoeren, moet u dat doen via een CAO of toetredingsakte, volgens een verplicht model. Er is ook een verplichte procedure om te volgen.