Eindelijk akkoord voor bedienden Ford Genk

Woensdag is er dan toch eindelijk een voorakkoord gesloten tussen Ford Genk en hun bediendebonden. Veel meer dan dat er "de nodige afspraken werden gemaakt" wil de sociaal bemiddelaar niet kwijt. Het voorstel wordt nu aan de bedienden zelf ter goedkeuring voorgelegd.

Hoewel er werd verwacht dat er dinsdag al een snelle doorbraak zou komen in de onderhandelingen tussen Ford en de bedienden, werd het nog een erg nerveuze en spannende bedoening. Een ultieme eis van de bonden schoot Ford in het verkeerde keelgat, waardoor er nog erg laat moest verder gepraat worden, en dit in verschillende groepjes. Het zag er zelfs naar uit dat de onderhandelingen voor langere tijd in het slop zouden geraken.

ford displayWoensdagochtend kwam er dan toch witte rook, en werd een overeenkomst bereikt over een ontwerp van sociaal plan. De bedienden van Ford Genk, en bij uitbreiding ook die van de toeleveringsbedrijven, zullen hier in de komende dagen meer uitleg over krijgen. Volgens sociaal bemiddelaar Lieve Verboven bevat de deal 3 grote blokken. Ten eerste is er een regeling afgesproken voor alle bedienden die worden hertewerkgesteld binnen Ford, in België of in het buitenland. Ook voor de bedienden ouder dan 52 jaar is er een voorstel rond het SWT-statuut (brugpensioen). Tot slot er voor zij die jonger zijn dan 52 jaar op 24 oktober 2014 een algemene afscheidsregeling met vertrekvergoeding vastgelegd.

Het voorakkoord is goed nieuws om de spanningen bij de arbeiders weg te nemen, aangezien de ondertekening van de cao's nu in zicht is voor alle partijen.