elektrisch-sportwagen

Elektrische auto veel goedkoper dan benzineversie

De nettokost van een elektrische luxewagen valt veel voordeliger uit dan van een 'gewone' luxewagen in Vlaanderen. Dat heeft (de Lanakense) Elke Paulissen van KPMG berekend.

elektrisch-sportwagen"Een elektrische luxewagen die in aankoop 105.363,64 euro kost (excl. btw) heeft een nettokost van 96.391,84 euro," weet Elke Paulissen.

"Vergelijken we met een luxewagen op benzine, die in aankoop 107.060,33 kost, zal de nettokost oplopen tot 162.892,07. Over een periode van 5 jaar bedraagt het verschil dus netto 66.500,23 euro."

De verklaring heeft meerdere oorzaken. "In Vlaanderen is er geen BIV, noch verkeersbelasting verschuldigd op elektrische wagens," aldus de adviseur van KPMG. "Bovendien is het voordeel van alle aard in hoofde van de genieter van het bedrijfsvoertuig, 4 keer kleiner voor een elektrische wagen. Reken daarbij dat de kosten van elektrische wagens voor 120% aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting, en uiteraard dat ook het verbruik van een elektrische wagen aanzienlijk lager is dan dit van een benzinewagen."

Een overweging waard bij uw volgende aankoop?