Energiebedrijf Enexis (Essent) bouwt twee grote kantoren voor vele honderden werknemers in Limburg (Venlo en Maastricht)

Energiebedrijf Enexis (leidingbedrijf van voorheen Essent) bouwt zowel in Maastricht als Venlo grote kantoren. Alleen al in Maastricht komen 225 mensen te werken in het gebouw dat € 13 mln kost. Enexis verlaat de huidige vestiging in Landgraaf. Voor afbeelding en uitgebreide andere info klik op het pdf-document helemaal onderaan.

Hieronder het persbericht van Maastricht, vrijdag komt er gedetailleerde info over de nieuwe vestiging in Venlo.

Gemeente draagt eigendom bouwperceel over aan Enexis

Enexis bouwt nieuw regiokantoor Zuid-Limburg in Maastricht

Enexis bouwt haar nieuwe regiokantoor voor Zuid-Limburg in Maastricht. Hiervoor ondertekenen de gemeente Maastricht en Enexis op dinsdag 7 december 2010 de eigendomsovereenkomst waarin de overdracht van het bouwperceel is vastgelegd. Het nieuwe regiokantoor verrijst in de Beatrixhaven aan de Willem Alexanderweg. Een deel van de locatie waar nu nog de gemeentelijke dienst Stadsbeheer is gehuisvest.

De bedrijfsvoering van Enexis bestaat uit een combinatie van kantoorfunctionaliteit en het onderhoud- en storingsproces. Deze combinatie vergde een stevige nspanning bij het zoeken naar een geschikte locatie. De locatie Willem Alexanderweg kwam in beeld toen in het kader van de revitalisering bedrijventerrein Beatrixhaven de hier gevestigde gemeentelijke dienst Stadsbeheer opnieuw ingericht is.

De gemeente levert de locatie bouwrijp op waarna Enexis start met de bouw. De bouwvergunningen voor de eerste fase zijn reeds aangevraagd en naar schatting starten de bouwwerkzaamheden nog voor de zomer van 2011.

De komst van het regiokantoor naar Maastricht, betekent dat Enexis afscheid neemt van haar huidige kantoor in Landgraaf. De huidige werknemers van Enexis verhuizen mee. In totaal gaan er ongeveer 225 personen werken in het nieuwe regiokantoor te Maastricht.

Enexis contracteerde Atelier PRO uit Den Haag voor het ontwerp van een serie duurzame regiokantoren. Concreet gaat het nu om het ontwerp van twee regiokantoren in Limburg. Het regiokantoor in Venlo wordt parallel aan Maastricht ontworpen en gerealiseerd. Deze ontwerpen vormen het gezicht voor de in de toekomst te realiseren nieuwe gebouwen van Enexis in heel Nederland. Het bedrijf streeft daarbij naar een hoog duurzaamheidniveau bij de bouw en naar energieneutraliteit. Het nieuwe regiokantoor is weliswaar aangesloten op de eigen energie-infrastructuur, echter de ambitie is dat er net zoveel energie zelf wordt geproduceerd als dat er verbruikt wordt. Qua ontwerp vormt het nieuwe regiokantoor een mooie overgang van de woningbouw in Limmel/Nazareth naar de zware industrie in de Beatrixhaven.

De verhuizing van Landgraaf naar Maastricht moet voor april 2012 plaatsvinden. Het gehele gebouw zal naar verwachting in 2011 klaar zijn.

Met de bouw van het nieuwe regiokantoor van Enexis is een investering van 13 miljoen euro gemoeid. Een deel daarvan wordt gebruikt voor de aanpassing van de infrastructuur en voor een optimale bereikbaarheid van het terrein.

In 2005, toen Essent de gemeentelijke Nutsbedrijven in Maastricht overnam, kwamen de gemeente Maastricht en Essent via een aandeelhoudersovereenkomst overeen dat het regiokantoor in de toekomst wederom in Maastricht gevestigd zou worden. Dit ter compensatie van de werkgelegenheid die met de overdracht verloren ging. Inmiddels heeft een operationele splitsing plaatsgevonden tussen Essent en Essent Netwerk, waarna de laatste opereert onder de naam Enexis.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.