Europese chemieregels gaan duiten kosten

Volgens de Europese Reach-regelgeving gaan alle producten waar chemicaliën in verwerkt zijn, weldra van a tot z moeten geregistreerd worden, inclusief de detailmetingen over het effect ervan op mens en milieu. "Dat zal zowat 150.000 tot 200.000 euro per eindproduct gaan kosten," berekent Lieven Bosman, commercieel directeur en bestuurder van Limaru in Maaseik, een groothandel in insecticiden, rodenticiden, fugiciden en andere chemicaliën. "Zowel de chemieproducenten, de groothandelaars zoals wij, maar zeker ook de producenten en verkopers van de eindproducten, zullen forse investeringen moeten doen." Het gaat bijvoorbeeld om spuitbussen om insecten te verdelgen of vergifblokjes tegen ratten. "Om deze kosten enigszins te kunnen delen, verwachten we dat er samenwerkingsverbanden in de sector zullen ontstaan, waarbij de partners in de keten samen naar oplossingen gaan zoeken," zegt Lieven Bosman nog. "Het is eveneens waarschijnlijk dat er firma's over de landsgrenzen heen afspraken gaan maken om samen producten te registreren die ieder op zijn markt apart zal verkopen." Limaru zelf bekijkt eveneens zijn rol in deze gewijzigde omgeving. "We zien zeker opportuniteiten in samenwerking, maar dat is momenteel nog niet concreet."

Limaru waarschuwt wel voor het verdwijnen van bepaalde producten als de Europese regels te streng worden. "Als men bijvoorbeeld veel producten gaat verbieden in de landbouw, zullen we bepaalde plagen niet meer onder controle krijgen, en moeten we toch teruggrijpen naar oude oplossingen, die dan weer niet zullen geregistreerd of opgevolgd zijn... De bedoelingen zijn dus meestal goed, maar het effect gaat soms de andere richting uit."

Het bedrijf heeft overigens een goed jaar achter de rug, in dezelfde lijn als de 2 voorgaande (10,5 miljoen euro omzet en 1,1 miljoen winst).