Export blijft Limburgse economie recht houden

zendingen export

Export blijkt nog steeds de factor te zijn die onze Limburgse economie rechthoudt. De sterke stijging van de goederenwaarde die we in 2010 en 2011 al zagen, werd in 2012 verdergezet, zo blijkt uit cijfers van Voka Limburg. De goederenwaarde steeg het afgelopen jaar met 21,03% ten opzichte van 2011. Ook het aantal zendingen naar het buitenland steeg, al was deze groei beperkt tot 2,8% (zie grafiek). Met meer dan 10% van de Limburgse verre export (buiten de Europese Unie) is China nog steeds de absolute nummer één van de verre exportlanden.

Volgens Voka Limburg moeten onze provincie en onze bedrijven in de toekomst nog intenser inzetten op internationalisering door meer bedrijven aan het exporteren te krijgen, door hen te sensibiliseren, opportuniteiten aan te reiken en door bedrijven met een hoog potentieel gericht aan te spreken. Anderzijds moeten de reeds exporterende bedrijven hun exportratio verhogen door meer diversificatie in exportlanden én meer verre export.

De exportcijfers voor de verre export zijn gebaseerd op de uitgifte van certificaten van oorsprong of CO’s. Deze documenten zijn nodig om de oorsprong van de goederen aan te duiden en worden vooral gebruikt voor verre export (buiten de Europese Unie). Deze cijfers zijn dan ook niet absoluut maar geven wel duidelijke tendensen weer:

2007: 12 905
2008: 12 827
2009: 10 962
2010: 14 782
2011: 16 136
2012: 16 594

Dit komt overeen met een goederenwaarde van:

2007: 635.982.042,42 euro
2008: 583.992.785,50 euro
2009: 338.620.085,50 euro
2010: 555.797.309,23 euro
2011: 749.420.720,74 euro
2012: 906.888.554,08 euro

Met meer dan 10% van de Limburgse verre export staat China op nummer één. Ook de andere groeilanden Rusland en India doen het goed en staan in de top 3. Van de BRIC-landen blijft enkel Brazilië achter. De top 10 ziet er als volgt uit:

China: 10,36%

India: 9,32%

Rusland: 8,72%

Verenigde Arabische Emiraten: 8,14%

Verenigde Staten van Amerika: 8,04%

Saoedi-Arabië: 7,63%

Thailand: 5,13%

Egypte: 4,93%

Zuid-Korea: 4,03%

Oekraïne: 2,59%