Export stijgt, detailhandel nog in het slop

Uit een kwartaalbevraging die ondernemersorganisaties Unizo-Limburg en VKW Limburg bij hun leden organiseerden, blijkt dat het herstel van de algemene conjunctuur nog als zeer broos wordt ervaren. Het optimisme dat na het eerste kwartaal van 2011 nog leidde tot de meest optimistische verwachtingen van de laatste 3 jaar, is inmiddels al opnieuw getemperd. De ondervraagde bedrijven blijven positief, maar stellen een vertraging vast van de opwaartse tendensen. Vooral in de detailhandel lijkt het economisch herstel af te vlakken. De omzet (van +12,1 naar +1,9), de tewerkstelling (+4,5 naar -1,9), de investeringen (11,4 naar 3,9) en vooral winstmarge (-9,1 naar -29,4) kenden een sterke terugval.

Deze bevindingen staan haaks op de ervaringen van de exporterende bedrijven. Zij zagen in alle sectoren hun omzetcijfers en tewerkstelling het afgelopen kwartaal fors toenemen. Toch zijn ook hun voorspellingen voor de rest van dit jaar niet zo rooskleurig. In tegenstelling tot het afgelopen kwartaal verwacht bijna elke sector en elke grootteklasse een sterke daling van de exportevolutie. Er is ook een verwachte daling van omzetevolutie, investeringen en winstmarge.

In het algemeen zijn de verwachtingen van het Limburgse bedrijfsleven echter nog steeds positief. Productiebedrijven en bouwondernemingen verwachten minstens een status quo in de komende maanden. Zowel de grotere bedrijven als de kmo's denken op korte termijn nog extra mensen te zullen aanwerven.