Externen moeten kegels rechtzetten voor bedienden Ford

Er is nog altijd geen definitief akkoord over de voorwaarden waar de bedienden van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven op mogen rekenen bij vroegtijdig vertrek of bij de sluiting van de bedrijven. Externe verzoeners en bemiddelaars moeten de partijen dichter bij elkaar brengen.

De ondertekening van de cao bij de arbeiders heeft er niet toe geleid dat de onderhandelingen bij de bedienden in een stroomversnelling zijn geraakt. Zowel bij Ford als bij de toelevering komt er geen schot in de zaak.

bedienden ford"De bedienden van Ford Genk konden zich aanvankelijk wel vinden in de afspraken die de bonden met Ford hadden gemaakt," zegt Johan Lamers van de christelijke bediendebond LBC-NVK. "Maar toen dit alles in de cao moest geformaliseerd worden, heeft het bedrijf een aantal passages aangepast waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden. Vandaar dat er nu een externe bemiddelaar aan te pas moet komen."

Ook bij de toeleveringsbedrijven zijn er al verzoeningspogingen geweest en moeten neutrale buitenstaanders nu het schip vlot trekken. "Er werd gezegd dat de bedienden daar een "copy-paste" zouden krijgen van wat er is voorgesteld aan de collega's van Ford," zegt Johan Lamers nog. "Maar in de praktijk blijken de voorwaarden toch helemaal anders te liggen. Er zijn natuurlijk ook wel heel wat verschillen, bijvoorbeeld rond het aantal mensen dat voor SWT in aanmerking komt of de mogelijkheden tot hertewerkstelling in andere vestigingen." (SWT of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is het vroegere brugpensioen.)

(B.)