Faillissementen

Failliet in Limburg? Eén rechtbank zal oordelen

De Ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft beslist dat de insolventiekamer, zeg maar de rechtbank die de procedures van gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissementen behandelt, voortaan alle Limburgse dossiers zal laten voorkomen in Hasselt en niet meer in Tongeren. Dat betekent ook dat Made in Limburg weldra nog 1 keer per week in plaats van 2 over de uitgesproken faillissementen zal berichten.

Het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen omvat twee arrondissementen (Antwerpen en Limburg) en vijf
afdelingen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Tongeren). Elke afdeling heeft wekelijks een zitting om de dossiers van insolventie te bespreken, en desgevallend het vonnis van faillissement uit te spreken.

"Het is met het oog op onder meer specialisatie en efficiëntere dienstverlening dat we hebben beslist om de insolventieprocedures voor het arrondissement Limburg te
centraliseren in de afdeling Hasselt", zo laat de rechtbank weten. "Dit wil concreet zeggen dat vanaf 15 april de afdeling Hasselt exclusief bevoegd wordt voor de materie insolventie en ontbindingen voor alle zaken van het arrondissement Limburg."

Het gaat om nieuwe faillissementsvorderingen en de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissementen, ontbindingen, procedures van gerechtelijke reorganisatie, verbodsbepalingen en rehabilitatie, alsook alle verhoren in onderzoeken naar ondernemingen in moeilijkheden (Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden). Een beperkt aantal zaken die al werden geopend in Tongeren zullen daar nog behandeld worden."

De beslissing betekent voor de lezers van Made in Limburg dat er voortaan nog één lijst per week met uitspraken van faillissement zal verschijnen. Spijtig maar waar: dit zal met verre voorsprong het meest gelezen artikel van de week zijn...