wilfried_nelissen

Financiële directeurs vragen afschaf enquête

De zogenaamde structuurenquête is een lijvige vragenlijst die zo'n 30.000 bedrijven ieder jaar verplicht moeten invullen. De federale overheid peilt hiermee naar de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van het voorgaande boekjaar. “Als je deze structuurenquête correct en volledig wil invullen, is dat een monnikenwerk dat meerdere dagen in beslag neemt," weet Wilfried Nelissen, CFO van Jansen Building Group en voorzitter van het Limburgse netwerk van financiële directeurs. "Want naast globale cijfers over omzet, tewerkstelling, enzovoort, worden er ook gedetailleerde opsplitsingen gevraagd die niet altijd gemakkelijk uit de boekhouding te halen zijn."

Samen met zijn netwerkclub, die aangesloten is bij Voka Limburg, vraagt Nelissen daarom de afschaffing van deze structuurenquête. "Wij vragen ons af wat het eigenlijke doel en de meerwaarde is van deze enquête. Wat gebeurt er met de cijfers nadat wij ze aangeleverd hebben aan de overheid? Ons is het in ieder geval niet duidelijk.”

Het netwerk heeft alvast een brief geschreven naar de federale overheid om de afschaffing van de enquête kracht bij te zetten. “Wij stellen meteen voor om dit tot één geheel te integreren in de jaarrekening. Zo moeten we voor heel wat vragen geen dubbel werk doen.”