Tom vanham – Mark Maesen kopie

Fixers van Limburgse bedrijfsleven keerden meer dan 400 miljoen uit

Investeringsmaatschappij LRM heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het dividend van 5 miljoen mag dan wel iets lager liggen dan het gemiddelde, toch werden er in 2023 achter de schermen tientallen strategische deals gefaciliteerd die de Limburgse economie futureproof moeten maken. Tijdens de jaarvergadering maandag, blikt LRM terug op de realisaties van de voorbije 30 jaar, met in totaal 1,1 miljard euro aan investeringen, 402 miljoen uitgekeerde dividenden en een opgebouwd eigen vermogen van 546 miljoen euro.

LRM bestaat precies 30 jaar, een goed moment om terug te blikken op de bereikte resultaten. En die zijn best indrukwekkend. In de evolutie van reconversie- naar investeringsmaatschappij werd er maar liefst voor 1,1 miljard euro aan investeringen doorgevoerd en ondersteuning geboden aan 530 bedrijven. "Een bedrag dat je makkelijk maal 4 mag doen, aangezien LRM telkens andere investeerders en financieringsbronnen mee aan boord haalt die zorgen voor de overige 75 tot 80% van het kapitaal", zegt LRM-voorzitter Mark Maesen.

Een andere belangrijke parameter in de 30-jarige geschiedenis, zijn de dividenden die werden uitgekeerd. "De teller staat intussen op 402 miljoen euro. Een bedrag dat via Vlaanderen en de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) integraal ten goede komt aan Limburgse projecten rond onderwijs, natuur, cultuur en toerisme. Dat toont aan dat LRM naast een belangrijke economische, ook een indrukwekkende maatschappelijke voetafdruk heeft nagelaten", stelt Mark Maesen.

Algemeen directeur Tom Vanham heeft berekend dat LRM in 3 decennia een eigen vermogen wist op te bouwen van 546 miljoen euro. "Middelen die bijna allemaal onmiddellijk, als een rollend fonds, geïnvesteerd worden in nieuwe projecten. Zo kunnen we onze actieve rol in de ondersteuning van bedrijven met risicokapitaal en leningen, voor de lange termijn verzekeren." En dat minstens tot 2029, want tot dan heeft LRM zopas nog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse regering.

Conclusie: “LRM heeft sinds zijn ontstaan 385 miljoen euro aan overheidsmiddelen ontvangen, inclusief het startgeld van 250 miljoen", zegt Mark Maesen. "Als je dan kijkt naar de investeringen en dividenden bewijst LRM dat de overheidsinleg ruimschoots werd terugverdiend en we een sterk stuwende kracht zijn in een uniek regionaal ecosysteem."

Specifiek naar het voorbije boekjaar heeft LRM puike financiële prestaties neergezet. Er werd 49,2 miljoen euro geïnvesteerd in 78 bedrijven en projecten, goed voor een winst van 5,8 miljoen euro en een uitgekeerd dividend van 5 miljoen. Iets minder dan het gemiddelde in de afgelopen jaren. "Toch hebben we erg belangrijk werk verricht dat niet direct in cijfers wordt uitgedrukt", aldus nog Tom Vanham. "We zijn vaak opgetreden als 'fixers', die de missing link hebben ingevuld om strategische, toekomstgerichte projecten mogelijk te maken. Denk aan het binnenhalen van BAC als partner van Droneport, het faciliteren van grote buitenlandse investeringen als Ciner Glass of Glass Trösch in Lommel, BioVille 3, FacThory in Genk, enzovoort. Ook dat komt de Limburgse economie en finaal de welvaart van de regio ten goede."

En de voorzitter besluit: "We zijn klaar voor nog eens minstens 30 jaar vol transformatie, ondernemerschap en duurzaamheid."