bonden-Ford-300×193

Ford-bonden maken 1-1 in de kelder van stadhuis

De vakbonden van Ford Genk hebben donderdag de Europese directie officieel in gebreke gesteld wegens contractbreuk. Ze deden dat tijdens een eerste vergadering in het kader van de consultatie- en informatieperiode. Met de ingebrekestelling willen de vakbonden ook juridisch de beslissing van Ford aan de kaak stellen. “En de druk op de onderhandelingen opvoeren,” aldus Luc Prenen van de christelijke vakbond ACV.

Kelder
De bijeenkomst zou om 10 uur van start gaan. Maar ruim een uur op voorhand waren de directieleden van Ford-Europa al toegekomen in het stadhuis. De vergadering vond plaats in een zaaltje in de kelder. IJzig kil werd het bij de officiële aanvang van de bijzondere ondernemingsraad. Sylvia Reynders (ACV), secretaris van de ondernemingsraad, las een door juristen opgestelde brief voor waarmee ze Ford officieel in gebreke stelt. Niet wachtend op een antwoord stapten alle vakbondsafgevaardigden op en verlieten de bijeenkomst. “In voetbaltermen zouden we nu zeggen dat het 1-1 staat,” zegt Gert Steegmans van de liberale vakbond ACLVB. “Nu zijn het de verlengingen die het verdere verloop van het spel bepalen.”

Contractbreuk
De directie van haar kant zegt dat ze de afspraken met de vakbonden wel naleeft en dat er van contractbreuk geen sprake is. “Onze advocaten bekijken op dit moment hoe en wanneer ze de procedure best kunnen inleiden,” aldus Luc Prenen. “Met de juridische procedure willen we druk zetten op de onderhandelingen en zo veel mogelijk uit de brand slepen.”

“Op 24 oktober heeft de Ford-directie contractbreuk gepleegd,” zegt secretaris Rohnny Champagne van de socialistische vakbond ABVV. “Op 28 september 2010 sloot de directie met ons een investeringsakkoord af voor de periode van 2010 tot 2014,” zegt Champagne. “Op 12 juli 2012 wordt dat akkoord formeel bevestigd en herhaald tijdens de Europese ondernemingsraad. En amper drie maanden later laat diezelfde directie weten dat het wil overgaan tot de sluiting van de Ford-fabriek in Genk. Nochtans voorziet het akkoord dat in de looptijd van de overeenkomst geen collectieve ontslagmaatregelen genomen zullen worden.”

Ronny Banken van de socialistische bediendenvakbond BBTK: “In september werd het engagement van Ford zelfs nog schriftelijk bevestigd. In die maand is de economische situatie niet gevoelig veranderd, dus het argument van de grote marktgedreven economische verandering klopt van geen kanten.” Ronny Banken voegt er bovendien fijntjes aan toe dat de arbeiders en bedienden zich wel minutieus aan de het contract hebben gehouden en al vanaf het begin hebben ingeleverd.