Gehandicapte aanwerven gaat meer kosten

Als compensatie voor het gebrek aan productiviteit en als steunmaatregel voor gelijke kansen, looft de Vlaamse regering een ondersteuningspremie (VOP) uit aan bedrijven die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen. Deze subsidie wordt nu door de Vlaamse regering verlaagd luidens een besluit van 17 september. Opmerkelijk evenwel is dat er geen overgangsperiode werd vastgelegd, en de aanpassing dus ook betrekking heeft op de dossiers die al eerder werden ingediend. Op die manier lopen bedrijven een impulssubsidie mis waar ze op gerekend hebben en volgens hun overeenkomst ook recht op hebben.
VKW Limburg vindt dit onaanvaardbaar en heeft al een boze brief gestuurd naar de bevoegde minister Muyters met de vraag om de nieuwe regeling alleen op nieuwe dossiers toe te passen. "Heel wat bedrijven die recent werknemers met een arbeidshandicap in dienst namen, zien de hen hiervoor beloofde ondersteuning nu plotsklaps in belangrijke mate wegvallen," zegt Sophie Govaerts van VKW Limburg."Het verschil kan oplopen tot 7863 euro. De bedrijven krijgen ook het deksel op de neus voor hun engagement om in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ deze mensen een kans te bieden. Waar blijft de rechtszekerheid, wanneer zulke recent afgesloten contracten eenzijdig en plots worden aangepast?"