Genks bedrijf ontwikkelt revolutionaire roosterplanning

De firma GPS uit Genk, o.a. gespecialiseerd in tijdregistratie van personeelsleden, heeft 400.000 euro geïnvesteerd in een gesofisticeerde softwaremodule om werkroosters te plannen. "Op een eenvoudige manier voer je eenmalig enkele parameters in, zoals de individuele wensen van de werknemer, de behoeften van de onderneming en de wettelijk bepaalde voorschriften," legt zaakvoerder Roger Lambie uit. "De computer stelt vervolgens volledig autonoom de beste planning op, waarbij perfect rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld het aantal uren dat mensen mogen werken, met wie ze carpoolen, wie er verlof heeft, welke profielen er op dat moment in het bedrijf nodig zijn, enzovoort. Het gaat om een zeer ingewikkeld wiskundig algoritme, waar 2 jaar aan gewerkt is door topwetenschappers van KaHo Sint-Lieven in Gent en de KU Leuven." Het IWT betaalde de helft van deze innovatieve toepassing.

Maximale rendement
"Het zijn vooral grote en complexe organisaties die hier het meeste voordeel mee zullen doen," gaat Roger Lambie verder. "Ziekenhuizen, rustoorden, productiebedrijven, vliegtuigmaatschappijen of logistieke ondernemingen,... eigenlijk alle organisaties waar flexibel personeel moet ingezet worden. De grote voordelen voor het bedrijf zijn dat er mensen in de planning kunnen uitgespaard worden, dat de onpopulaire beslissingen door de computer worden genomen, en vooral dat het maximale rendement wordt bereikt met het kleinste risico op fouten."