Gezocht: 15.000 sympathisanten voor Wet Ford

Als bedrijven de deuren willen sluiten, moeten ze een sociaal plan voor hun werknemers opstellen, en dit ook aanbieden aan de voornaamste toeleveranciers. Dat is één van de eisen in een petitie, die 15.000 handtekeningen zoekt om een wetsvoorstel in te dienen. Verder staat in de petitie dat multinationals die hun winst willen maximaliseren, niet mogen afdanken, en dat er een verstrengde wetgeving moet komen die het moeilijker maakt om collectief ontslag door te voeren. Tot slot willen de intiatiefnemers (de politieke partij PVDA en individuele vakbondsafgevaardigden van het ACV en het ABVV) dat bedrijven die delokaliseren, de verkregen subsidies en belastingvoordelen moeten terugbetalen.

gaby colebundersAl deze strijdpunten zouden moeten deel uitmaken van een zogenaamde Wet Ford, die na de Wet Renault een nieuwe stap in de grotere bescherming van werknemers moet betekenen. Vraag is uiteraard alleen of een multinational met investeringsplannen al deze punten zal aangrijpen om alsnog in andere landen de tenten op te slaan, zoals dat recent nog gebeurde met het verdeelcentrum van Action (600 jobs in Nederland nu).