Goed jaar voor Erik Joosten maar toch balen van verlies belangrijke klant

Erik Joosten van gezondheidsbedrijf Arion heeft een prima jaar achter de rug met groeicijfers. Zijn wereldsucces aantrekhulp voor steunkousen heeft een opvolger gekregen die mogelijk nog beter gaat lopen (zie video van een maand geleden).

“Het komt uiteindelijk toch altijd weer aan op de performance van je mensen”

1. Wat was uw zakelijk hoogtepunt in 2010?

1. Zakelijke hoogtepunt 2010: Dat zijn er toch 2. De start van Smove bv, waardoor Arion nu ook in de sportsector actief is. Sport, welness, bewegen, gezondheid en gezondheidszorg groeien naar elkaar toe en daar kunnen we nu breed op inspelen. Daarnaast de start van Skylla, waardoor we nu in Nederland (wasdoekjes) en Tunesië (aantrekhulpen) zelf kunnen produceren.

2. Wat was uw zakelijk dieptepunt in 2010?

2. Zakelijk dieptepunt 2010: Het verlies van een belangrijke klant door het op sommige punten niet scherp genoeg acteren in de verkoop. Na het nemen van de juiste maatregelen is het lek wel weer snel boven. Het komt uiteindelijk toch altijd weer aan op de performance van je mensen. Dit weet je wel, maar hier moet je dus continue veel aandacht aan (blijven) schenken. Het gaat om de driehoek markten, producten en mensen. De markten voor Arion groeien, de producten zijn zeer goed, dus de kritische succesfactor is ons personeel. Het merendeel is heel goed, maar soms………

3. Gaat 2011 beter voor u worden?

3. Absoluut! Ten eerste omdat bij Arion elk jaar beter is dan het voorgaande. Ten tweede omdat we door Skylla en Smove meer business ownership hebben en breder in de verschillende markten actief kunnen zijn. Daarnaast gloort er een aantal interessante samenwerkingsverbanden voor Arion aan de horizon waardoor we grotere stappen kunnen gaan zetten. We voorzien overall een groei van zo’n 10-15% voor 2011.

4. Wat moeten Limburgse ondernemers in 2011 anders gaan doen?

4. Meer en beter samenwerken. Enerzijds is dat leuk en leerzaam en anderzijds kun je gewoon meer bereiken. Hygiene Hills (Samenwerking op gebied van inovatie in de zorg tussen Vebego, van Houtum, Arion, Laurentius ziekenhuis en Syntens) is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast moeten we vooral ook oog blijven houden voor het laaghangend fruit en niet altijd de bovenste appel uit de boom willen halen.

5. Wie is volgens u de Limburgse ondernemer van het jaar 2010?

5. John Jansen. Genialiteit gekoppeld aan verbluffende eenvoud. Daarnaast steeds het lef en de drive hebben om nieuwe dingen te proberen, zelfs als er in de markt hele grote gevestigde partijen de zaken stevig in handen (lijken te) hebben. Daarnaast kent John persoonlijk perfect zijn eigen sterktes, maar ook zijn zwaktes en hij zorgt er heel goed voor dat hij deze zwaktes door anderen goed laat invullen. De continue groei en innovatie bewijst dat John heel goed bezig is!

6. Als u nu geen bedrijf had maar wel 1 mln euro, waar zou u die in steken?

6. In innovatieve initiatieven aan de onderkant van de zorgmarkt. Dit is dé markt van de toekomst die alleen maar zal groeien de komende jaren en hier is nog veel mogelijk. De simpele dingen die het leven van veel mensen vergemakkelijken waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en/of simpele producten die het werken van de zorgverleners makkelijker maakt. Ik zou die miljoen verdelen over tien startende bedrijven die op dit gebied actief willen zijn.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.