Grete Remen

Grete Remen wil wanbetalers buitenwinkelen

Vlaams Parlementslid Grete Remen legt de vinger op de wonde: "Wanbetaling is één van de grootste ondernemersrisico’s, en maakt voor kleine bedrijven het verschil tussen overleven of failliet gaan", zegt ze. "Laattijdige betalingen brengen vooral kmo’s in diskrediet. Meer en meer worden ze geconfronteerd met grote afnemers die de betalingsvoorwaarden naar hun hand zetten en zo druk uitoefenen op de kleine bedrijven.

"Het is vaak 'te nemen of te laten’ als grote afnemers druk uitoefenen en vanuit die machtspositie en de kleine leverancier dwingen om langere betalingstermijnen te accepteren dan zij aankunnen. Bij weigering lopen ze gevaar hun klant te verliezen", weet Remen. "Een vlot betalingsverkeer is economisch belangrijk maar ook maatschappelijk van hoge waarde. Te lange betalingstermijnen hebben een negatieve invloed op de liquiditeit van de kmo, veroorzaken negatieve kasstromen en ook een negatieve spiraal, het zogenaamde watervaleffect. Er ontstaat minder ruimte om te investeren in groei en innovatie en ook personeel."

"Het huidig wettelijk kader verplicht een betalingstermijn van 30 dagen tussen bedrijven. Ze kunnen onderling een langere termijn contractueel afspreken, tot 60 dagen en meer. In de praktijk houden steeds minder ondernemingen zich aan die termijnen, en zijn vooral de kleintjes en starters de dupe. Cijfers leren dat 80% van de bedrijven deze wet niet kent en 93% geen verbetering merkt in de stiptheid van de betalers."

"Ik heb intussen Vlaams minister van Economie, Philippe Muyters, op dit probleem gewezen en gevraagd om aan 'faillissementspreventie' te doen door de wettelijke regels ruimer bekend te maken en instrumenten te ontwikkelen die wanbetalingen en betalingsachterstanden tegenover kmo’s moeten wegwerken. Ik kijk bijvoorbeeld naar Nederland, waar een wet actief is die termijnen van 60 dagen automatisch nietig verklaard en een schadevergoeding oplegt aan wie de 30 dagen overschrijdt. Deze maatregel moet ook in België worden ingevoerd, vind ik. Het is duidelijk en rechtlijnig. Zoals in elke goede relatie moet de liefde van twee kanten komen." Muyters heeft al gezegd het voorstel in overweging te nemen.