Ingrid-Lieten-1

Half miljoen voor meer creativiteit in bedrijven

Met meer dan 2000 deelnemers is het Creativity World Forum in Hasselt helemaal uitverkocht. Studenten, wetenschappers, bedrijfsleiders en andere creatieve geesten verzamelen er om inspiratie op te doen en interessante ideeën uit te wisselen. Minister van Innovatie Lieten zei in haar openingstoespraaak dat ze de versmelting tussen Vlaamse wetenschappers, innovatieve bedrijven en de creatieve industrieën zoals de kunstwereld, wil ondersteunen. “Technologie en wetenschap hebben een positieve impact op innovaties in de creatieve industrie. Omgekeerd is de creatieve industrie uit zichzelf erg innoverend, en kan ook zij leiden tot doorbraken in de wetenschap, in het bedrijfsleven of in onze samenleving”, aldus Ingrid Lieten. “Niet alle oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen worden bedacht door proffen in een labo. Als je de klassieke wetenschappers samenbrengt met creatieve geesten in Vlaanderen kom je tot meer ideeën en betere oplossingen."

Om dergelijke initiatieven te ondersteunen, voorziet de minister 500.000 euro. Er kunnen projectvoorstellen worden ingediend om van de subsidie gebruik te maken. Lieten heeft bovendien aan professor Luc Soete gevraagd om uit te zoeken wat de hinderpalen zijn in het bestaande innovatie-instrumentarium ten aanzien van de creatieve industrieën. Tegen het jaareinde wordt hierover een rapport verwacht.