Hans Vander Perre bracht Erwin Custers veel bij

Als derde en laatste getuigenis in de reeks Jonge Managers Wijze Mentoren, komt het koppel Erwin Custers (ICT Solutions) en Hans Vander Perre (SKF Logistics) aan bod. Hun ervaringen met het coachingprogramma lees je hieronder. Wil je trouwens zelf deelnemen? VKW Limburg (Marc Beenders) verneemt graag je kandidatuur!

Erwin CustersWe vroegen eerst aan Erwin Custers waarom hij wou meedoen aan het programma?
Als vreemde eend in de bijt ben ik zelf geen zaakvoerder, noch eigenaar. In de afgelopen 15 jaar ben ik met BKM wel dermate vergroeid en opgegroeid, dat ik ook als een stukje van mezelf beschouw. In mijn dagelijks functioneren zie ik mezelf dan ook ruimer dan louter een accountmanager die zijn klanten van de te verwachten services voorziet. In dat kader zag ik het als een uitdaging om de eigen ervaringen te toetsen met een ervaringsdeskundige die dagelijks leiding geeft aan een team van nagenoeg 500 mensen. Het reflecteren, je eigen gedrag en handelen kunnen toetsen, werkwijzen bespreken en op basis van praktijkvoorbeelden samen analyses maken van hoe de zaken aan te pakken... Ik zag in Hans meer dan enkel een mentor, wat in de afgelopen maanden voor mij ook werd aangetoond."

Hoe verliep de kennismaking? Was er meteen verbondenheid merkbaar?
Erwin: "Zeker. 100%, drive, passie, ambities,... in vele domeinen voelden we elkaar van het eerste moment perfect aan."

Welke thema’s zijn er aan bod gekomen? Zijn er gaandeweg nieuwe items op de agenda geraakt?
"Telkens wanneer we de volgende meeting planden, stuurde ik vooraf een voorbereiding van de topics die ik wilde bespreken. Het gaf de kans om met een bepaalde voorbereiding of insteek aan tafel te komen. Competence management of Talent Management? Hoe verschillende profielen in kaart brengen om hen eenzelfde materie bij te brengen op een zo efficiënt mogelijke wijze? Van die dingen."

Hoe verliepen de contactmomenten concreet?
Erwin Custers: "Daar er vanaf het eerste moment een zeer open en direct contact was, we elkaar goed aanvoelden was elk contact ‘warm’. Kritische reflecties, diepgaandere vraagstelling, constructieve reacties op mijn vraagstelling, het geheel paste perfect. We hebben naar mijn idee dan ook een band opgebouwd in de laatste maanden welke een zeer stevig fundament zal zijn voor een jarenlange relatie.Ik heb in ieder geval het aanvoelen dat we in de komende maanden elkaar nog vaak zullen opzoeken om te ‘kaatsen’…"

Wat is de beste tip die je op zak hebt gestoken?
"Meerdere, en in de toekomst denk ik er nog vele van Hans te mogen ontvangen. Het komt neer op de clichés, *geloof in jezelf, *wil je wat veranderen ? Begin bij jezelf... "

En hoe heeft Hans Vander Perre het programma beleefd?

Hans Vander PerreWaarom heb je ja gezegd toen de vraag er kwam om als mentor te fungeren?
Hans: "Omdat ik het belangrijk vind om kennis en vooral ervaring te delen; om voeling te houden bij een nieuwe generatie van managers en leidinggevenden (generation X , Y), om jezelf tevens in vraag te stellen en om coaching technieken te hanteren waar mogelijk."

Neem je deze rol ook dagdagelijks op in het bedrijf, m.n. naar eigen medewerkers, familiale opvolgers,…
"Ik was mentee bij het begin van mijn loopbaan bij SKF. Ik ben tevens mentor geweest van een (intussen ex-)SKF collega. En natuurlijk probeer ik de rol van mentor naar mijn eigen werknemers op te nemen."

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een high-potential?
Hans: "Iemand die een brede kennis heeft, leergierig is, gezond ambitieus is en bereid is om elke steen om te draaien. Iemand die zichzelf continu in vraag stelt en naast een goede marktkennis, vooral een goede zelfkennis heeft. Hij/zij is zelfbewust en weet om te gaan met zijn of haar medewerkers. Die het klimaat aanvoelt (emotioneel intelligent) en zwaar inzet om continu te verbeteren."

Verliepen de contactmomenten zoals je zelf had gedacht? Welke aspecten zijn er meer of minder aan bod gekomen?
"De contacten zijn steeds hartelijk geweest; veelal gericht op mensgerichte aspecten eerder dan kennisgericht. Vooral veel luisteren en coachen zonder belerend te willen zijn."

Heb je zelf iets opgestoken van de mentee?
Hans: "Elke ontmoeting is een leermoment voor beiden. Vooral het jeugdige, geestdriftige en de vaak passionele manier van denken, werkt inspirerend en doet me realiseren dat dit een kenmerk is dat je moet vasthouden in je carrière. De mentee houdt die gedachte levendig."