Heijmans gaat voor € 48 mln sluizen bouwen in Belfeld en elders

Aannemersbedrijf Heijmans heeft een mega-opdracht gekregen voor een nieuwe sluis in Belfeld en het Noord-Brabantse Sambeek. De opdrachtwaarde is € 48 mln.

De werkzaamheden aan de  sluiscomplexen te Belfeld en Sambeek zijn onderverdeeld in het ombouwen van de Oostsluizen en de revisie van de West- en Middensluizen. De voorbereidende werkzaamheden starten direct. De uitvoering buiten start in november 2011 met het vernieuwen van de bewegingswerken inclusief deuren van de West- en Middensluizen. Het meeste werk wordt verricht aan de verbreding en verdieping van de Oostsluizen. Hier gaat het om multidisciplinair werk waarin de disciplines betonbouw, waterbouw, staalbouw, werktuigbouw en installatietechniek samenkomen. Ook hier worden de bewegingswerken inclusief deuren vernieuwd. De werkzaamheden aan de Oostsluizen starten in mei 2012. Eind 2013 zal het volledige werk worden opgeleverd.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.