digibord

Help werknemers met schoolfactuur

digibord

Uw werknemers klagen steen en been over de kosten voor hun schoolgaande kinderen. Kan u hen een handje helpen?

In onze grondwet staat te lezen dat de toegang tot het onderwijs vrij moet zijn. Er is dus geen toegangsgeld om naar school te kunnen gaan. Maar enkele maanden later volgt wel een gepeperde factuur voor uitstapjes en schoolmateriaal. Consumentenorganisatie Test Aankoop organiseert zelfs een groepsaankoop voor ouders die de kost willen drukken. Wat als uw werknemers in hetzelfde schuitje zitten? Kan u hen als extralegaal voordeel wat geld toestoppen om deze facturen te betalen? Nele Mertens, juridisch adviseur van Acerta licht toe.

De schoolfactuur van de kinderen van uw werknemers heeft uiteraard niets te maken met de arbeidsovereenkomst die uw werknemers met u afsloten. Als u de kosten wenst terug te betalen, zal het gaan om een voordeel in natura. U betaalt er dan RSZ-bijdragen op en moet er bedrijfsvoorheffing van afhouden. De werknemer zelf wordt dus belast op het voordeel. Het is een optie, maar u mag niet vergeten de kost ervan in rekening te brengen.

Extralegale kinderbijslag

Gelukkig is er wel een voordeliger alternatief voorhanden. U kan als werkgever aan uw werknemers en eventueel de bedrijfsleider extralegale kinderbijslag toekennen. Extralegale kinderbijslag is een aanvulling op een voordeel van sociale zekerheid en dat soort aanvullingen wordt door de RSZ ongemoeid gelaten. Zolang u de regels volgt, betaalt u er dus geen bijdragen op. Het voordeel blijft echter wel belastbaar voor de werknemer.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U mag het voordeel niet toekennen ter vervanging van loon of andere premies.
  • U moet het toekennen aan alle werknemers of enkel aan een bepaalde groep, tenminste als het gaat om een objectief onderscheid. De toekenning aan de bedrijfsleider is enkel mogelijk wanneer de werknemers het voordeel ook krijgen.

De RSZ aanvaardt in de praktijk al jaren alle bedragen onder de 50 euro als extralegale kinderbijslag. Recent is er echter rechtspraak geweest dat de aanvulling tot hetzelfde bedrag als de wettelijke kinderbijslag mag worden toegekend.

U heeft dus een aantal mogelijkheden indien u een extraatje wilt doen voor uw werknemers.