Henk Stienstra investeert in nieuw type versnellingbak en internetgokken

De Heerlense vastgoedbelegger Henk Stienstra investeert niet alleen in stenen en effecten, hij zit ook met tientallen mln in bedrijven met sterk uiteenlopende producten. Van automotive tot internet. In totaal zit Stienstra met € 56 mln (balanswaarde 2009) met participaties in bedrijven. Zo is hij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw type versnellingbak. Een vinding waar positieve ontwikkelingen zijn te melden, aldus Stienstra in het jaarverslag van zijn moederbedrijf Mercurius Beleggingsmaatschappij.

Stienstra heeft ook geld gestoken in de ontwikkeling van software voor internetgokken. Het gaat om een bedrijf dat op de Amerikaanse markt wil doorbreken. 'Na goedkeuring door de Amerikaanse overheid', aldus de jaarrekening.

Verder zit Stiensta in diverse andere bedrijven, daaronder een bedrijf in de installatietechniek en in de biotechnologie.

Overigens heeft de belegger tot dusver nog nauwelijks (financiële) vreugde genoten van zijn investeringen buiten de vastgoedsector. In 2009 verloor hij er € 26,7 mln op, tegen eveneens een verlies van € 7,1 mln in 2008. Het jaarverslag: De negatieve resultaten zijn met name het gevolg van een koersdaling van een beursgenoteerde onderneming welke onderdeel uitmaakt van een belegging van een participatiemaatschappij welke actief belegd in biotech sector. De verwachting bestaat echter dat dit belang herstelt van deze abrupte koersdaling, omdat diverse 'milestones" behaald werden, echter de weerspiegeling hiervan is vooralsnog niet zichtbaar in de beurskoers'.

Stienstra blijft echter positief en stelt dat er mogelijk nog grote varrassingen volgen: 'In het algemeen kan gesteld worden dat de hierop behaalde resultaten tot nog toe geen positieve bijdrage aan het resultaat hebben geleverd. Echter Mercurius heeft in de loop der jaren strategische belangen opgebouwd in bedrijven die actief zijn in de biotechnologie, installatietechniek, ICT en auto-industrie.

De looptijd vooraleer deze belangen tot volledig wasdom zijn gekomen en verkocht kunnen worden is veelal van langere duur. Door de onzekerheid over de hoogte en het moment van de opbrengsten uit deze belangen, zijn deze doorgaans zeer conservatief gewaardeerd. Bij uiteindelijke verkoop zullen deze dan ook naar onze mening tot bijzondere positieve verrassingen in het het resultaat kunnen leiden.'.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.