ProvincieLimburg_Afbeelding

Het Leisurefonds helpt sterke ideeën vooruit

Limburg is reeds zeer populair als bestemming voor een dichtbijvakantie. Met het stimuleren van innovatie in de vrijetijdseconomie versterken de provincie Limburg en Toerisme Limburg die positie nog verder.

Het provinciaal Leisurefonds geeft impulsen aan de Limburgse ondernemingen om te innoveren in beleving, in het versterken van het aanbod voor specifieke doelgroepen zoals gezinnen of senioren of in het aanbieden van service op maat via digitalisering. De voorwaarde is dat je samenwerkt met andere ondernemingen.

Heb jij een interessant idee, dan kun je dit voor 30 maart aanmelden bij het provinciaal Leisurefonds. Indien een jury en de deputatie jouw voorstel selecteren, dan krijg je steun om dit idee verder uit te werken in een businessplan. En bij voldoende economische meerwaarde wordt ook de realisatie van dit businessplan ondersteund. Jaarlijks voorziet de provincie Limburg een budget van 750.000 euro.

Meer weten over het Leisurefonds? Kijk dan op www.toerismewerkt.be of bestel de folder (toerisme@limburg.be).

Provincie Limburg is een partner van de 42 lokale besturen en ondersteunt hen vanuit verschillende expertises.