Industriebank Liof te koop (de LRM van Nederlands-Limburg)

Industriebank Liof staat te koop.
De provincie Nederlands-Limburg wil € 1 betalen voor bedrijf met eigen vermogen van € 100 mln)

Grootaandeelhouder het Nederlandse ministerie van Economische Zaken (bijna 95% van de aandelen, tegen de provincie bijna 5%) spreekt inmiddels met de provincie Nederlands-Limburg over verkoop. De provincie wil € 1 betalen voor de onderneming met een eigen vermogen van € 100 mln.

Dat geld zit in tientallen bedrijven die in totaal meer dan 7000 werknemers hebben. Daarmee is Liof direct betrokken bij 1,4% van alle Limburgse banen. Gerekend naar alle mkb-bedrijven is dat percentage veel hoger.

Het bedrag van € 1 lijkt weinig, gezien het eigen vermogen van € 100 mln  waaronder bijna de helft in contanten. Maar volgens Jos Hessels, gedeputeerde economie, zit in die prijs ook verdisconteerd de afbouw van landelijke subsidies die de provincie nu misloopt door de koerswijziging van Den Haag dat minder aan regionaal beleid gaan doen. Hessels: 'Het “bod” van € 1 is een reactie op het voorstel van de EZ-woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer (Gerda Verburg) om de ontwikkelingsmaatschappijen “om niet” over te doen aan de provincies. De vermogens van die ontwikkelingsmaatschappijen zijn immers ook in deze provincies/regio’s verdiend. Wij juichen dit voorstel van Verburg van harte toe, maar hebben geen concreet bod gedaan aan staatssecretaris Bleker'. 

GEEN VRIJE VERKOOP

Daarbij is Liof is niet zomaar een participatiebedrijf, zo blijkt uit een toelichting van Liof-directeur Jerome Verhagen (die overigens het bod van € 1 euro niet kent, maar wel bevestigd dat zijn onderneming in de etalage staat).

Volgens Verhagen heeft Liof weliswaar tal van bezittingen, maar kunnen bijvoorbeeld de aandelen van de bedrijven door de nieuwe eigenaar niet zomaar van de hand worden gedaan. Door bijvoorbeeld de meest veelbelovende participaties te houden en de mogelijk minder renderende te verkopen. Of de tientallen mln kasgeld uit de onderneming te trekken. De verkopende partij, het ministerie van Economische Zaken, stelt strenge eisen aan het reilen en zeilen van Liof in de toekomst. Dat heeft de maken met de achtergrond waarom Liof ooit is opgericht. Liof heeft een ideële doelstelling, het bevorderen van de economie in Limburg.
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.