Investeren in opleidingen

Vergroot de ‘return on investment’ van uw opleidingen door een beroep te doen op subsidies. Syntra Limburg adviseert professionals die willen investeren in opleidingen over de bestaande subsidiemogelijkheden. Zo kan uw bedrijf haar opleidingskosten aanzienlijk drukken, zonder in te boeten aan kwaliteit!

Voorbeeld

Bedrijf A is een KMO en koopt 5 sessies Photoshop in bij Syntra-bedrijfsopleidingen voor 12 van haar werknemers. Één sessie duurt drie uur. De 12 personeelsleden vallen onder pc 130 en dus onder het sectorfonds Grafoc. Onderstaande berekening zal duidelijk maken wat de opleiding bedrijf A werkelijk zal kosten.

Kostprijs opleiding Photoshop voor 12 personen

Omschrijving Prijs
5 sessies aan €450/sessie €2.250
4 uren voorbereiding door docent aan €50/uur €200
1 sessie nazorg opleiding met bedrijf €450
Syllabus aan €10/syllabus €120
Totaal (excl. BTW) €3.020

Syntra Limburg zal voor deze opleiding €3.020 aanrekenen aan bedrijf A. Opgelet: dit is slechts een richtprijs. Omdat het hier gaat over bedrijfsopleidingen op maat, kan er in overleg met de klant besloten worden om de dienstverlening meer of minder uitgebreid te maken. Naargelang de verplaatsing die de docent moet maken, kan deze prijs verhogen. Dit wordt allemaal besproken tijdens de voorbereiding van de opleiding.

Subsidiëring

Aangezien dit bedrijf minder dan 250 werknemers telt, kan ze aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Met deze portefeuille kan een bedrijf 50% van haar opleidingskosten (excl. BTW) recupereren met een maximum van €2.500 per jaar. Voor deze opleiding kan bedrijf A dus €1.510 inbrengen. Ze heeft dan nog €990 krediet over van de KMO-portefeuille dat ze kan gebruiken voor andere opleidingen.

Recuperatie opleidingskost dankzij KMO-portefeuille : 50% van €3.020 = -€1.510

Daarnaast kan bedrijf A ook subsidies aanvragen bij Grafoc, het sectorfonds voor de grafische sector. Deze premie kan gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille. Aangezien ze 12 werknemers uit pc 130 tewerkstelt beschikt bedrijf A over een opleidingskrediet van €2.000 bij Grafoc. Voor werknemers ouder dan 45 jaar kan bedrijf A 50% van de opleidingskost recupereren, voor werknemers jonger dan 45 jaar 35%. Drie van de twaalf personeelsleden die deelnemen aan de opleiding zijn ouder dan 45 jaar.

Premieberekening Grafoc:

€3020/12 = €251,70
3 personeelsleden à 50% van €251,70 = €377,60
9 personeelsleden à 35% van €251,70 = €792,90

Bedrijf A krijgt dus in totaal €1.170,50 terug van Grafoc voor deze opleiding.

Bedrijf A beschikt nog over een opleidingskrediet bij Grafoc van €829,50. Deze kan ze vrij besteden aan een volgende opleiding.

Na inbreng van de KMO-portefeuille en de bijdrage van Grafoc bedraagt de totale werkelijke kost voor deze opleiding voor bedrijf A:

  €3.020,00
- €1.510,00 (KMO-portefeuille)
- €1.170,50 (premie Grafoc)
= €339,50 (excl. BTW)

De opleiding Photoshop voor 12 werknemers, met een waarde van €3.020 kost het bedrijf dus slechts € 339,50

De factuur van de opleidingskost kan ingebracht worden als bedrijfskost.