IWT-subsidie voor Ewals Cargo Care

Het Limburgse transportbedrijf Ewals Cargo Care krijgt een subsidie van 175.000 euro van het IWT. Ewals Cargo Care heeft tijdens het voorbije crisisjaar ervaren dat het aantal goederen dat klanten willen verzenden, sterk kan schommelen. Samen met softwarebedrijf Ordina, en ondersteund door het Innovatiecentrum Limburg, ontwikkelde Ewals Cargo Care daarom een nieuw IT-systeem waarmee sneller kan gereageerd worden op volumewijzigingen.