JCI: Sleep Inn

Stel U voor, U hebt niets om te eten, geen comfortabel bed om in te slapen, geen warmte in huis, geen dak boven het hoofd .... Om het leven van een thuisloze ten volle te ervaren bent U om 19 uur welkom in het thuislozencentrum. De avond start met een inleiding over de werking van het centrum gevolgd door een intake gesprek om U "als thuisloze"  te ondersteunen op weg naar een beter leven. Om uw hongerige maag te stillen, kunt U proeven van de "dagelijkse kost" in het centrum. Als U wil, staat een warm bed voor U klaar en kan U de nacht doorbrengen in het thuislozencentrum. Het licht wordt gedoofd om 23 uur. 's Morgens start de dag met een smakelijk ontbijt....

Meer informatie en inschrijven op Sleep Inn