Jos Vaessen over stakers, vakbonden en onze toekomst

In het weekblad Trends geeft Jos Vaessen van Vaessen Industries (Vasco, Limeparts, E-Max, Kreon,...) zijn visie over de stakingen, de belastingen en de vakbonden. Zoals altijd: zonder een blad voor de mond te nemen.

"Ik wil meer betalen"
"Marc Coucke zegt geen domme dingen als hij zegt dat hij zijn vermogen beter opnieuw investeert," zegt Vaessen tegen Bert Lauwers van Trends. "Voer ook nog die vermogenswinstbelasting in en ik verwacht dat nogal wat vermogens uit België vertrekken. Mijn vermogen staat trouwens voor 100 procent rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking van mijn bedrijven. Een vermogenswinstbelasting zou dus nogmaals de mogelijkheden van mijn bedrijven aantasten. Toch ben ik als vermogende bereid bij te dragen om uit de crisis te komen. Maar uitsluitend om de competitiviteit van de bedrijven te herstellen. Ik ben zeventig jaar. Veertig jaar geleden werkte ik voor een groep die toen een Nederlands bedrijf overnam. Daar lagen de loonkosten toen 20 procent hoger dan die van onze Belgische bedrijven. Nu is het bijna omgekeerd. We hebben dus ieder jaar bijna 1 procent aan competitiviteit verloren."

"Wat met allochtone jongeren?"
"Er brandt dus een vuurrood alarmlicht boven de competitiviteit van onze maakindustrie. Als we niet opletten, kunnen we de maakindustrie over tien jaar of iets langer helemaal vergeten. Ooit waren er 1,2 miljoen mensen in tewerkgesteld, nu minder dan de helft. En het ergste is nog dat vooral de laaggeschoolden getroffen worden en daar zijn veel mensen van allochtone oorsprong bij. Wat zal met hen gebeuren als we hun geen toekomst kunnen geven? Dat is en wordt een groot maatschappelijk probleem, denk maar aan de Syrië-strijders."

"Imagoschade door staking is enorm"
"Het wordt almaar slechter. De nieuwe regering is nog maar twee maanden bezig en je ziet hoe de vakbonden daarop reageren en het land vrijwel verlammen... Ik heb vier bedrijven in België. Zo'n staking kost ons handenvol geld, maar nog erger is de enorme imagoschade. Die is verschrikkelijk. Dat die mensen niet beseffen dat staken de totale maatschappij schaadt... Kijk maar naar landen waar vaak wordt en werd gestaakt en de vakbonden de baas waren: Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. Daar is armoede en stijgt de werkloosheid boven 20 procent. Die cultuur is druppelsgewijs via het zuiden ook bij ons binnengesijpeld. Wij hebben veel overgenomen van wat ik de Zuid-Europese cultuur durf te noemen. Die willen graag veel genieten, maar niet te hard werken. We moeten eindelijk durven denken zoals Nederland of Duitsland."

"Willen vakbonden ons land in de dieperik?"

"De vakbonden hebben de sleutel in handen. Ofwel sluiten ze een pact met de werkgevers en de overheid, ofwel sturen ze ons land de dieperik in. Ze hebben een punt als ze zeggen dat de vermogenden wat meer moeten bijdragen om uit de crisis te komen, hoewel de belastingdruk al onvergelijkbaar hoog is. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. In Het Belang van Limburg loopt een reeks over de machtigste honderd Limburgers. Ik sta erin, maar heb gezegd dat ik dat liever niet wil. Ik wil wel op de lijst van onmachtigste Limburgers staan, want ik voel mij onmachtig. Wij kunnen ons van 's morgens tot 's avonds kapotwerken, proberen bestellingen binnen te krijgen uit het buitenland, nieuwe producten ontwikkelen of bestaande verbeteren. En wat krijg je als beloning? Dat ze de boel platleggen. Ik zie de toekomst zeer zwart in. Dit is heel erg voor de generaties van onze kinderen en kleinkinderen."

Bron: Trends.