Juristen verhinderen dat Ford-overleg begint

Ook op de tweede bijzondere ondernemingsraad tussen de Europese Ford-directie en de vakbonden, is er niets gebeurd. Op advies van hun juridische raadgevers hebben de bonden beslist om de informatie- en consultatiefase die voorzien is volgens de Wet Renault, niet te laten starten. Er werd opnieuw een verklaring voorgelezen waarin gevraagd werd naar een antwoord op de ingebrekestelling aan de Ford-top, meer bepaald naar het schenden van hun afspraken rond werkzekerheid tot 2020. Onder aanvoering van vice-president Jeff Wood, kwam Ford niet verder dan een herhaling van het eerder ingenomen standpunt, met name dat Ford volgens hen geen toezeggingen in het Toekomstcontract heeft gedaan en bijgevolg niets te verwijten valt. En daarmee was de kous af.

Woensdag wordt informeel verder vergaderd, wat wel de vrijheid moet bieden om op concrete feiten in te gaan. De voorwaarden voor het hervatten van de productie op 19 december en de mogelijke vrijgave van de geproduceerde wagens, zijn de voornaamste agendapunten. Eerdere besprekingen hierover met de lokale Ford-directie sprongen af, omdat Europa geen mandaat had gegeven om toezeggingen hierover te doen.