Kansen in strategisch en technologisch innoveren voor KMO's

Project Strategisch Innoveren Vlaanderen (Universiteit Hasselt) en Philips GTDM (een onderdeel van Philips dat technologie kennis en advies aanbiedt aan bedrijven buiten Philips) nodigen KMO's uit op hun interactieve seminar op dinsdag 16 november 2010:

Hebt u het idee dat u meer groeikansen zou kunnen grijpen mocht u specifieke expertise en capaciteit kunnen toevoegen aan uw bestaande mensen en middelen? Strategisch Innoveren kan u helpen bij het strategisch nadenken over de toekomst van uw bedrijf. Misschien kan Philips GTDM met haar expertise daar een rol in spelen. Philips GTDM wil van de gelegenheid gebruik maken om haar deuren voor u open te stellen en u een blik achter de schermen te gunnen.

PROGRAMMA 16/11/2010

■15u30
Onthaal op de Philips site
■16u00
Voorstelling GTDM en project Strategisch Innoveren
Rondleiding door de productieruimtes van Philips Turnhout
■17u30
Themadiscussie in subgroepen: mechanisatie en prototyping voor industrialisatie
■18u15
Pauze en broodjes
■18u45
Themadiscussie in subgroepen: strategieontwikkeling en organisatorische belemmeringen
■19u30
Terugkoppeling en wrap-up
■20u00
Receptie

PRAKTISCH

Graag inschrijven via strategisch.innoveren@uhasselt.be
Het aantal plaatsen is beperkt tot 25, deelname is gratis dus snel inschrijven is de boodschap. Meer informatie op http://strategischinnoveren.be/events/philipsseminar/

LOCATIE

Philips Innovative Applications NV
Steenweg op Gierle 417
2300 Turnhout

DE ORGANISATOREN

Philips Global Technology Development Mechanization bestaat uit een groep technologische specialisten met expertise en ervaring in productontwikkeling en massafabricage als onderdeel van Koninklijke Philips Electronics N.V. Deze kennis wordt nu ook ingezet voor bedrijven buiten Philips, die ondersteuning of advies nodig hebben in het realiseren en verbeteren van productieprocessen voor massafabricage. www.philips.com/mechanization

Strategisch Innoveren Vlaanderen is een grootschalig project met als doelstelling een boost te geven aan het strategische innovatievermogen van de Vlaamse KMO. Het project omvat een strategische bedrijfsdoorlichting die helpt bij het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. Het eindresultaat is een concreet plan van aanpak dat het bedrijf in staat stelt om de gekozen innovaties te realiseren. Dit project wordt gecoördineerd door UHasselt en uitgevoerd door speciaal hiertoe opgeleide consultants. Dankzij de steun van Europa (EFRO), Vlaanderen in Actie en de provincies Limburg en Antwerpen kan u met een beperkte eigen bijdrage van dit initiatief gebruik maken. Meer info op www.strategischinnoveren.be