Katrien Spaas is beste jobstudent van Limburg

Katrien Spaas (22 jaar) is de Limburgse winnaar van de Jobstudent van het Jaar, de verkiezing die Unizo-Limburg en Sofim Dienstengroep jaarlijks organiseren. De laureate is het al het vijfde jaar op rij als jobstudent actief in het charmehotel ’t Hemelhuys in Hasselt.

Katrien Spaas - jobstudent van het jaar met links Liesbeth en rechts Ann“Katrien is altijd stipt en vrolijk,” benadrukken Ann Walraevens en Liesbeth Van den Bossche van ‘t Hemelhuys. “Wat wij denken, heeft ze al uitgevoerd vooraleer we het kunnen zeggen.” In het charmehotel werken ze graag met jobstudenten. “Het is heel fijn om jonge mensen onder onze vleugels te kunnen nemen,” zeggen de hoteleigenaars. “Op zakelijk vlak is het erg praktisch en interessant, omdat we in de horeca met dagcontracten kunnen werken. Dan kunnen we gemakkelijk inspelen op de drukte. We beschikken over pool van 8 studenten waar we een beroep op kunnen doen.”

Toename in Limburg

Uit cijfers van Sofim dienstengroep blijkt dat het aantal jobstudenten in de eerste 7 maanden van dit jaar met 7 procent is gestegen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uitgedrukt in uren zijn er van januari tot en met juli meer dan 400.000 uren gepresteerd door Limburgse jobstudenten. Dat blijkt uit een onderzoek bij 6.000 Limburgse kmo’s. “Vooral het aantrekken van jobstudenten buiten de verlofperiode stijgt enorm,” zegt Olivier Dubois van Sofim. “Daar tellen we 20 procent meer gepresteerde uren. Sowieso blijven juli en augustus piekmaanden, waarin bijna drie keer zoveel studenten worden tewerkgesteld.”

Meer flexibiliteit
De versoepeling van het studentenstatuut is zeker een belangrijke verklaring waarom er meer jobstudenten zijn. Sinds 2012 kunnen studenten doorheen het jaar 50 dagen met dit studentenstatuut werken. Maar de behoefte naar nog meer flexibiliteit is groot. “Als een jobstudent 2 uur werkt, dan gaat meteen 1 volledige dag af van zijn 50-dagen,” benadrukt Patrick Buteneers, adjunct-directeur bij Unizo-Limburg. De helft van de ondervraagde ondernemers wil een omschakeling naar een urensysteem in plaats van een dagensysteem. Net geen 4 op 10 wil met halve dagen kunnen werken. “Wij vragen dan ook om het debat over een verdere versoepeling aan te gaan,” aldus Buteneers.