Kwart Limburgse bedrijven stakingsvrij

Ongeveer 75% van de Limburgse zelfstandigen en kmo's heeft geen last ondervonden van de staking maandag. De andere ondernemers klagen vooral over leveranciers die niet binnen konden. Dat blijkt uit een enquête die Unizo-Limburg heeft uitgevoerd bij zo'n 200 kmo's en zelfstandigen. Uit de resultaten blijkt ook dat 23% van de zelfstandigen (zonder personeel) last heeft ondervonden. Bij de bedrijven met personeel was dat 27%. Het belangrijkste gevolg was dat leveringen niet of te laat gebeurden (31%). Andere gevolgen waren medewerkers die te laat waren op het werk (17%), of klanten die niet tijdig op de afspraak geraakten (8%).

Uit de resultaten blijkt nog dat de grote hoop van de zelfstandige ondernemers (70%) geen of slechts een beperkt verlies verwacht te lijden door de staking. Ze kunnen ook geen begrip opbrengen voor de staking (93%) en 83% denkt ook dat de staking weinig of niet leeft bij hun personeel.

"Wij hebben onze leden daarom ook opgeroepen de staking aan te grijpen om over de staking te overleggen met de medewerkers", zegt directeur Joël Stockmans van Unizo-Limburg. "Het is beter te communiceren met mekaar, dan het gevecht aan te gaan."
VKW Limburg stelt vast dat vooral de grote bedrijven in Limburg zijn geviseerd, ongeveer een tiental bedrijven lag volledig stil. "Maar globaal genomen heeft de staking op weinig begrip bij de mensen kunnen rekenen", zegt ook VKW Limburg.
Volgens Voka Limburg waren er geen stakers in 71% van de Limburgse bedrijven, en ondervond 93% van de ondernemingen geen hinder van de blokkades.