Landingsbaan Brustem onteigend voor bedrijven

Vooraleer de militaire landingsbaan (2,2 km) en de omliggende veiligheidszone in Brustem kan gebruikt worden door privébedrijven, moeten deze onteigend worden. De federale overheid, meer bepaald het ministerie van Defensie, is tot op heden eigenaar, wat niet toelaat dat bedrijven hier rechten op verwerven. POM-Limburg is daarom een procedure tot onteigening gestart. “Meedere kandidaat-investeerders hebben al hun interesse betoond om zich in deze zone voor luchtvaartgebonden bedrijven te vestigen, mits mogelijkheid van gebruik van de landingsbaan," zegt POM-voorzitter Marc Vandeput. "Nadat minister van Defensie Pieter De Crem zijn goedkeuring heeft gegeven voor de vervreemding van de landingsbaan, is POM Limburg de onteigeningsprocedure gestart. POM Limburg en LRM zijn overeengekomen dat het geheel na de procedure zal overdragen worden aan LRM voor de doorverkoop aan de bedrijfswereld.” Op het regionale industrieterrein is nog zo'n 18 hectare grond beschikbaar. Het openbaar onderzoek voor de onteigeningsprocedure loopt van 9 tot 23 december 2010.