Leterme-3-300×199-1

Leterme moeit zich niet met loonindexering

Niemand minder dan premier Yves Leterme was op uitnodiging van VKW-Limburg te gast voor een businessmeeting met ondernemers in De Barrier. Speciaal om zich aan zijn afspraak te houden, reed Leterme hiervoor snel op en af naar Limburg, tussen de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord door. Een zichtbaar ontspannen Leterme, die zonder geschreven speech een duidelijk relaas schetste, zei vooreerst dat zowel het interprofessioneel akkoord als de koppeling van de lonen aan de index, in de eerste plaats een zaak zijn van afspraken tussen werkgevers en werknemers. "Men komt de regering wel vragen om maatregelen te nemen, en wij kunnen wel bemiddelen als het spaak loopt, maar wij moeten ook maar verder gaan op wat de sociale partners onderling beslissen," zei Leterme.

De premier stond desondanks stil bij enkele aandachtspunten die zijn regering van 'lopende zaken' momenteel ter harte neemt. "Het verhogen van de werkzaamheidsgraad, bijvoorbeeld. In de ons omringende landen geldt de leerplicht tot 18 jaar vaak niet. Hierdoor verlaagt het gemiddeld aantal jaren dat de Belgen werken, wat ons verplicht om aan het einde van de loopbaan langer actief te blijven." Hij had ook aandacht voor een coherent asielbeleid, waar we de economische gevolgen goed van moeten inschatten.

Leterme sprak echter vooral over de grote economische voordelen die de samenwerking in het Europese kader biedt. "Ik ben voorstander van grote industriële projecten, zoals Airbus of de HST-treinen. Dit maakt ons sterk tegenover bijvoorbeeld Amerikaanse spelers."

De premier liet ook verstaan werk te maken van vrijhandelsakkoorden met bijvoorbeeld India, Japan of Maleisië. "De ervaring met Zuid-Korea leert dat dit heel positief werkt, ook al wil de invoer van Kia's of Daewoo's zeggen dat onze eigen auto-industrie er meer concurrentie bijkrijgt."

De volgende gastspreker van VKW-Limburg is Waals minister-president Rudy Demotte, die op 5 april naar Houthalen-Helchteren komt.