Limburgse arbeidsmarkt wordt oorlogsgebied

Vluchtelingen die in hun thuisland de oorlog ontvluchten, komen in Limburg ook op een slagveld terecht. Figuurlijk dan, want de arbeidsmarkt zal weldra het toneel worden van een bloedige strijd om gegeerd talent. Dat blijkt uit een rapport van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM.

vergrijzingDe conclusies zijn een gevolg van de vaststelling dat de Limburgse arbeidsmarkt zeer snel veroudert. Begin vorig jaar was 40,5% van de Limburgers ouder dan 50 jaar. Dat cijfer ligt meteen al hoger dan het Vlaamse gemiddelde (39,9%). Zes jaar eerder (begin 2009) waren er nog 36,5% vijftigplussers in Limburg, en was dat nog minder dan het Vlaamse gemiddelde (37,5%).

Dus waar Limburg tot voor kort nog als troef kon uitpakken met zijn jonge bevolking, is dat niet langer het geval. De vergrijzing zet zich in ijltempo voort en sijpelt door in de werkloosheidscijfers. Het aandeel van de 50-plussers bij de werklozen in Limburg ligt nu ook hoger dan in Vlaanderen. In augustus 2008 waren 24,2% van de Limburgse werklozen (NWWZ) 50 jaar of ouder. In de rest van Vlaanderen lag dat aandeel ongeveer even hoog. Maar momenteel is het aandeel van de 50-plussers bij de Limburgse werklozen gestegen tot 27,0% en steken we Vlaanderen ver voorbij.

Als al die ouderen straks met pensioen zijn, wordt de vijver om jonge, gemotiveerde arbeidskrachten uit te vissen nog veel kleiner. Hasselt: we have a problem!