johann.leten3_-2

Limburgse economie naar recordhoogtes

In juni-juli zal de economie in Limburg een top kennen die vergelijkbaar is met de periode voor er sprake was van enige crisis. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer, waarmee Voka-Kamer van Koophandel Limburg al vele jaren de economische toekomst voorspelt.

De curve die de trends aangeeft van alle economische sectoren samen, is bijzonder positief. Vooral door de toenemende vraag vanuit het buitenland, zijn de vooruitzichten voor een exportgerichte provincie als Limburg bijzonder rooskleurig. "Inderdaad, de verwachtingen gaan momenteel ongezien steil omhoog," zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg.
"De groei van de buitenlandse vraag is dermate sterk dat er bijkomende investeringen nodig zijn in de productiecapaciteit om aan deze vraag tegemoet te kunnen komen."

Anderzijds merkt Voka wel dat de binnenlandse vraag stagneert. "De positieve lijn wordt niet helemaal doorgetrokken als we louter naar eigen afzet kijken zoals de bouw, toerisme en automobiel," aldus nog Leten. "De heropleving hebben we dus te danken aan de verbetering van de wereldeconomie, niet aan onze eigen prestaties. Willen we deze groei betonneren en bestendigen, dan moet er nu hard gewerkt worden aan noodzakelijke hervormingen. Dat houdt in dat er snel een regering in het zadel zit die doet wat een regering moet doen: besturen, herstructureren en het land wendbaar, flexibel en sterk maken. Want de politieke impasse weegt op onze internationale reputatie en concurrentievermogen. We zijn stevig aan het pokeren, met onze economische en sociale toekomst als inzet."