Limburgse leraars op bedrijfsbezoek

Ruim 800 leraars uit het secundiar onderwijs brachten gisteren een bezoek aan 24 Limburgse bedrijven. De bedrijvendag is een initiatief van VKW-Limburg en wil leerkrachten laren kennismaken met het reilen en zeilen van een bedrijf. In heel Vlaanderen bezoeken in totaal 2.000 leerkrachten zo'n 100 bedrijven. Het is een initiatief waarvan zowel het onderwijs als de bedrijfswereld beter van worden, zegt Marc Beenders van VKW-Limburg. De leerkrachten kunnen in de praktijk zien hoe een bedrijf functioneert en iets meepikken van de nieuwste evoluties. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd Door zo'n bezoek is de kloof tussen onderwijs en industrie weer wat kleiner, zegt dan weer lerares Carmen Van Vleymen. Daarom vind ik dit een zinvol initiatief.