thuiswerken

Limburgse managers pleiten voor meer thuiswerk

Vanuit Limburg komt een nationaal front op gang dat het thuiswerken wil promoten. Er wordt een campagne opgezet die werkgevers moet stimuleren om hun personeel zoveel mogelijk van thuis uit te laten werken, vooral om mobiliteitsproblemen, maar ook de betere work-life balans van werknemers, te bevorderen.

Thuiswerken Werkt, zoals de campagne heet, is een initiatief van redactiebureau Palindroom (Rik Neven), Mercuri Urval (Wout Van Impe), Pami (Lode Essers), Netwerk Duurzame Mobiliteit en SD Worx. In de eerste plaats gaan ze hun eigen ervaringen met thuiswerk delen met andere werkgevers en organisaties, zodat iedereen overtuigd geraakt van de voordelen. Het sluitstuk wordt de Thuiswerkdag die ze op 20 september organiseren.

Non-issue

Wout Van Impe van Mercuri Urval legt uit: “In veel bedrijven is er nog steeds een vorm van drempelvrees om medewerkers meer ruimte te geven. Men vertrekt teveel vanuit het idee dan men er misbruik van gaat maken. Terwijl de praktijk aantoont dat, naarmate de autonomie toeneemt, het misbruik afneemt. Medewerkers voelen goed aan wat past en wat niet past, wat de kwaliteit van hun werk doet toenemen en wat niet. Ik pleit absoluut voor veel meer vrijheid en autonomie. Grijp in bij die personen waar het niet goed loopt. Maak beleid op basis van uw sterkste en meest verantwoordelijke medewerkers en niet op basis van de anderen. Thuiswerk is eigenlijk een non-issue. Het gaat over leiderschap. Als je het niet geregeld krijgt of er is misbruik of je ziet er problemen door ontstaan, dan zegt dat meer over leiderschap dan over thuiswerken. En uiteraard gaat dat niet voor elke job en elke context, maar wel veel meer dan waar het vandaag gedaan wordt. Pragmatisch boerenverstand is een voldoende basis om voor elke context aan te voelen wat zinvol is en wat niet. En wat we al decennia weten: autonomie en vrijheid om zichzelf te organiseren is een van de belangrijkste basisbehoeften van medewerkers. Hoe meer, hoe gemotiveerder, hoe minder makkelijk men van job verandert en hoe beter de output. Organisaties hebben alleen maar te winnen hiermee.”

"Grote besparingen"

Ervaringsdeskundige Rik Neven getuigt: "Thuiswerk toelaten moet je niet (alleen) doen als een blijk van goodwill naar je personeel of om files te omzeilen. Die dingen zijn uiteraard belangrijk, maar los daarvan is het vanuit bedrijfseconomisch standpunt gewoonweg onverstandig om thuiswerk niet toe laten als de aard van de job het toelaat. Ik kan je verzekeren dat ik als thuiswerkgever veel geld en tijd uitgespaard heb. Ziekteverzuim is in ons bedrijf nagenoeg onbestaande. We hebben ook veel minder verloop. Ik weet zeker dat ik al enkele goede werkkrachten had moeten laten gaan als ik ze verplicht had om elke dag naar kantoor te komen. Belangrijk voordeel voor een thuiswerkgever is ook dat bij vacatures de vijver om in te vissen veel groter is. Een Brusselaar gaat echt niet elke dag op en af naar Hasselt pendelen. Als dat maar twee dagen per week moet en hij kan rekenen op veel flexibiliteit wel. Thuiswerk is dus niet alleen voor de werknemer maar zeker ook voor de werkgever een zegen.”