ontslag

Limburgse vakbonden willen méér ontslagbescherming: “Discriminatie van werkgevers tegengaan”

Het voorstel van Unizo om de bescherming tegen ontslag te beperken, is zoals te verwachten niet op applaus onthaald bij de vakbonden. “We hebben er geen enkel belang bij om mensen op onze syndicale verkiezingslijst te zetten die de kantjes er vanaf lopen", zegt Gert Steegmans van het ACLVB. Andres Vandereycken van het ABVV reageert: "Er moet juist meer ontslagbescherming komen, want het is dankzij die maatregelen dat werknemers tegen discriminatie beschermd worden.”

Bart Lodewyckx van Unizo Limburg poneerde de voorbije dagen het Unizo-standpunt voor een vermindering van de ontslagbescherming. "Deze legislatuur kwamen er weer vier nieuwe soorten bij, wat het totaal op 26 brengt. Met de sociale verkiezingen zullen bovendien weer een heleboel niet-verkozen kandidaten voor vier jaar beschermd zijn. Het is tijd om hier paal en perk aan te stellen", zegt hij.

Het voorstel is bij de vakbonden op een koude steen gevallen. “De ontslagbescherming is er net om werknemers die hun nek uitsteken te beschermen tegen de willekeur van de werkgever en die bescherming is meer dan ooit actueel”, zegt Gert Steegmans, provinciaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB.

Vakbondssecretaris Andres Vandereycken van de Algemene Centrale van het ABVV is niet onder de indruk van de eis van Unizo. “Het is iets wat regelmatig terugkomt, niet toevallig ten tijde van de sociale verkiezingen”, aldus Vandereycken. “Dat de eis komt van een organisatie die vooral ondernemingen groepeert waar geen sociale verkiezingen worden gehouden, is wel opvallend.”

Dat werknemers zich op een kieslijst zouden laten zetten om niet ontslagen te kunnen worden, wordt door beide vakbonden met klem ontkend. “Wij hebben er geen belang bij om mensen op de lijsten te zetten die de kantjes er van af lopen”, zegt Steegmans. “Dat keert zich immers tegen ons. Mensen die niet gemotiveerd zijn, worden immers niet herkozen.” Andres Vandereycken voegt nog toe dat kandidaten op de lijsten ook worden gescreend.

Discriminatie
Vandereycken pleit niet voor minder, maar juist voor meer bescherming. “Het is immers dankzij die maatregelen dat werknemers tegen discriminatie beschermd worden.” De twee vakbondsmensen stellen ook vast dat werkgevers steeds sneller naar de rechter stappen als ze een vakbondsman of -vrouw willen ontslaan. “Als ze dan door de rechter in het ongelijk worden gesteld, is de dringende reden plots niet meer dringend genoeg en wordt de werknemer -als hij dat wil- opnieuw in dienst genomen”, getuigen Andres Vandereycken en Gert Steegmans. “Maar of dat dan goed is voor het wederzijds vertrouwen is een andere zaak.”