LRM boekte 10,8 miljoen winst in 2012

De investeringsmaatschappij LRM heeft het voorbije jaar 49,3 miljoen euro geïnvesteerd in 49 Limburgse bedrijvenen projecten. Door de rente op toegekende leningen en de verkoop van een aantal participaties en gronden, sloot LRM 2012 af met een winst van 10,8 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt bij de voorstelling van het jaarverslag in Sint-Truiden.

Meerwaarden op exits zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de investeringsmaatschappij. Vorig jaar werden de participaties in Alro Group en Syntegro verkocht aan de mede-aandeelhouders en het management. Die winst, aangevuld met de rente op de toegekende leningen aan bedrijven, alsook de verkoop van gronden, bracht het resultaat voor 2012 op een winst van 10,8 miljoen euro. Daarvan wordt (via het Vlaams Gewest) 10 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de stichting Limburg Sterk Merk (LSM), die hiermee maatschappelijke projecten (zonder rendementsverplichting) financiert.

"We zijn niet alleen een winstgedreven, maar ook een impactgedreven investeringsmaatschappij," aldus ceo Stijn Bijnens. "De investeringen van LRM creëren extra tewerkstelling, dragen bij tot een schoner klimaat en tot een innovatieve en meer attractieve regio. Ze zijn een troef om buitenlandse bedrijven aan te trekken en stimuleren het ondernemerschap. Een belangrijke hefboom voor Limburg."

LRM blikt ook vooruit. "De doelstelling is duidelijk: nieuwe jobs, jobs, jobs," aldus voorzitter Hugo Leroi. "Het zijn de ondernemers die de nieuwe jobs moeten creëren. Wij zullen hen maximaal bijstaan, ondersteunen en stimuleren. We onderschrijven de voorgestelde maatregelen in het SALK-rapport en zullen niet nalaten om ons steentje bij te dragen aan de realisatie hiervan."

LRM krijgt in het kader van deze vernieuwde reconversie na de sluiting van Ford 100 miljoen euro extra van de Vlaamse regering. "Daar zijn we erg dankbaar voor," aldus Leroi. De middelen worden via een lening aan LRM ter beschikking gesteld, en dus niet via PMV of een andere tussenweg.

Nico VandervelpenMinister-president Kris Peeters voegt toe: “De jaarresultaten bewijzen dat LRM het in 2012 opnieuw erg goed heeft gedaan, en zo een motor voor economische groei en innovatie blijft in deze provincie. Daarmee zet het de toon verder die sinds 2008 aangeslagen wordt. We rekenen erop dat LRM haar schouders zet onder het SALK en een resultaatgerichte actor zal blijven om de transformatie van de economie in Limburg versneld te bewerkstelligen.”

In de marge kon nog vernomen worden dat Nico Vandervelpen (foto) door LRM is benoemd tot coo van de organisatie. Hij werkt al 6 jaar voor LRM.