Maastricht halveert nieuwe kantoorplannen (en fors uitstel realisatie, na 2020)

De gemeente Maastricht gaat heel fors snijden in de plannen voor nieuwe kantoren. Ook wordt de realisatie ver naar achteren geschoven.

Dat blijkt uit het Nieuw masterplan Geusseltpark. Volgens de woordvoerder van de gemeente wordt de nieuwbouwopgave bijna gehalveerd, 24.000 m2 waar eerst 40.000 m2 stond. Ook wordt de realisatie met jaren vertraagd. 

Directe reden is de verslechterde economische situatie. 

Volgens de Maastrichtse vastgoedmakelaar Peter van de Laar (Makelaars) is de Geusselt een toplokatie:
'Het enige wat ik nu kan zeggen is dat het Geusseltpark een top A1 kantoren locatie aan de A2 is van  Maastricht en een goede tegenhanger van de kantorenlocatie Maastricht Aachen Airport (gemeente Beek) waar nu diverse bedrijven die in Maastricht gevestigd waren naar toe zijn verhuisd zoals o.a. Macintosh, Deloitte, BDO, KPMG en Boels Zanders.
Maastricht moet ervoor zorgen dat de infrastructuur (zowel per spoor als per weg) van de stad van zeer goed niveau is, vergelijkbaar met andere steden van naam zoals o.a. Eindhoven, Luik, Dusseldorf, Koln, de Randstad en trachten meer internationale zakelijke dienstverlening naar Maastricht te halen, zodat de studenten die nu na hun studie vertrekken vanuit Maastricht, voor Maastricht cq. Limburg behouden kunnen blijven. Daar hoort ook een top kantoren locatie bij, startend vanaf de Geusselt.
De ondertunnelde A2 moet de Zuidas van Maastricht worden met internationale bedrijven en daar is veel lobbywerk voor nodig om dat te kunnen realiseren.
Verder moet de gemeente nu actiever omgaan met bestemmingsplan wijzigingen voor verouderde kantoren om nieuwe functies te kunnen realiseren in de verouderde kantoren en deze aan de huidige kantorenvoorraad te onttrekken, danwel sloop van verouderde kantoren'. 
Hieronder het persbericht - gisteren verstuurd - van de gemeente:
Vanavond presenteert het college een nieuw masterplan voor het Geusseltpark aan de commissie stadsontwikkeling. Door ontwikkelingen in de omgeving van het park en nieuwe economische en maatschappelijke omstandigheden was aanpassing van het plan uit 2006 nodig. Met name door het uitstellen en schrappen van woning- en kantorenbouw blijft een tekort van 9,5 miljoen euro over. 
De gemeente wil de aantrekkingskracht van het Geusseltpark vergroten en het beter toegankelijk maken voor de bewoners van de wijken in Noordoost. Het doel  is om van het Geusseltpark een geliefd en levendig park te maken waarin wonen, werken, onderwijs, recreëren en sporten centraal staan. Daarom wordt gewerkt aan een opwaardering van het park en het zorgvuldig inpassen van nieuwe functies. Onder andere nieuw zwembad, het United World College Maastricht en een nieuw sportpark zijn belangrijke onderdelen. Na de opwaardering van het groen en de infrastructuur wordt het park een doorlopend geheel met de landgoederenzone, de groene loper op de A2-tunnel en het Heuvelland.
Woning- en kantorenbouw: minder en later
Belangrijkste wijziging in het plan is het terugbrengen van het aantal woningen en kantoren. Ook de realisatie ervan wordt uitgesteld. Consequentie is dat de grondopbrengsten minder hoog zijn en dat de rentekosten hoger zijn. Om de kosten van het plan te beperken is gezocht naar versoberingen. De mogelijkheden daartoe waren beperkt, omdat een belangrijk deel van de werkzaamheden al in uitvoering is. Per saldo blijft een bedrag van € 9,5 miljoen over dat afgeboekt moet worden.
Wethouder Gerdo van Grootheest: “Maastricht blijft ambitie houden, maar wel met beide benen op de grond. Het Geusseltpark is een van de plekken in de stad waar we blijven ontwikkelen. Natuurlijk doet het pijn om zo’n groot bedrag te moeten afboeken, maar het plan is wel weer op orde. Zo kunnen we ook de komende jaren door met de verbetering van het park.”
Door de economische crisis is de vraag naar woningen en kantoren afgenomen. De gemeente Maastricht heeft hier in 2010 op ingespeeld door alle plannen voor woningbouw tegen het licht te houden. Veel van de plannen zijn geheel of gedeeltelijk geschrapt. Er zijn 8 brandpunten in de stad benoemd waar de stedelijke ontwikkeling tot 2020 plaatsvindt. Het Geusseltpark is een van de brandpunten. 
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.