Meerderheid Ford lijkt voor sociaal plan

De hele dag was het vrijdag een komen en gaan van Ford-arbeiders die in de Genkse fabriek meer uitleg kregen over het voorstel van sociaal plan. Ze ontvingen elk een berekening van de premies die ze zullen krijgen, en een stembiljet om zich over het voorstel uit te spreken. Er werd ook verteld dat Ford het ingeleverde loon sinds 1 januari 2011 zal terugbetalen. Een meerderheid lijkt geneigd om het akkoord goed te keuren, al zijn er ook bedenkingen.

Tot 40 procent eraf voor netto
De arbeiders kwamen in groepjes naar het bedrijf om in infosessies te vernemen wat het voorstel van sociaal plan precies inhoudt. Het gaat dan vooral om de premies die ze zullen ontvangen, zowel bij een vervroegd vertrek als bij de sluiting van de fabriek eind 2014. Nieuw in dit sociaal plan, is dat de loonsinlevering van 2,5 procent die de Ford-werknemers sinds januari 2011 moeten doen, met terugwerkende kracht zal worden terugbetaald en nog tot einde 2014 opnieuw aan het huidige loon wordt toegevoegd. Het voorstel omvat ook details voor de tijdelijke en deeltijdse arbeiders, alsook bepalingen over de hospitalisatieverzekering. Er werd tot slot berekend dat de gemiddelde afhouding van de bruto-bedragen zo'n 30 tot 40 procent zal bedragen.

"Meerderheid is enthousiast"

Voor de mensen die in aanmerking komen voor brugpensioen (of SWT), met name de werknemers die 52 jaar zullen zijn op 31 december 2014, zorgde een softwareprobleem vrijdag voor een foutieve berekening. Zij werden echter door Ford verwittigd dat ze zaterdag en maandag in het bedrijf terechtkunnen voor een nieuwe berekening. Het is net deze groep die het meest enthousiast lijkt over het voorstel van sociaal plan. Maar ook in de andere leeftijdsgroepen neemt het positivisme de bovenhand. "Wie de volledige uitleg heeft gekregen en daarna de berekeningen van zijn indivuele situatie bekijkt, is meestal tevreden," zegt Eddie Martens, hoofdafgevaardigde van het ACV. "Maar uiteindelijk moet iedereen voor zich uitmaken voor welke optie gestemd zal worden." De neen-stemmers denken nog hogere vergoedingen uit de brand te kunnen slepen, hoewel Ford dit voorstel als 'ultiem' bestempelt. Woensdagavond moeten de stembiljetten binnen zijn.

Bedreiging vakbondsman

Voor de toeleveringsbedrijven liggen de kaarten nog een beetje anders. Maandag worden pas de laatste details van hun sociaal plan besproken, zodat er dinsdag infosessies volgen en er ook daar, nog tot woensdagavond kan gestemd worden. Officieel weten de werknemers van de toeleveringsbedrijven nog niet waar ze aan toe zijn, hoewel de premies volgens de bemiddelaar dezelfde zullen zijn als bij Ford.
Intussen heeft een vakbondsman die, ondanks de zwijgplicht, toch al de bedragen aan zijn achterban bekendmaakte, bedreigingen ontvangen. Die bedragen waren eerder deze week bekendgemaakt aan de sociale partners van de toelevering. Alle vakbondsmensen en directieleden moeten zich echter houden aan een zwijgplicht, tot dinsdag de officiële mededeling volgt. Hasan Düzgün, hoofdafgevaardigde van het ACLVB bij de grootste toeleverancier SML, doorbrak toch de stilte door het voorgestelde premiestelstel aan zijn leden te communiceren.

Hasan DuzgunWeinig respect
"Vele duizenden mensen wachten al weken in hoogspanning de uitkomst van de onderhandelingen af," zegt hij. "Ik krijg dagelijks honderden telefoontjes naar de stand van zaken. Onze militanten zijn echt radeloos. Van Ford of de overheidsdiensten krijgen ze geen enkele info. Dat getuigt van weinig respect. Daarom heb de bedragen toegelicht in een e-mail naar mijn leden. Dat is me niet in dank afgenomen. Er wordt gedreigd mij uit de onderhandelingen te schoppen. Maar ik ga door. Ik ben verkozen om de mensen te informeren."