Milieu-activisten geïsoleerd in N-Z-dossier

De milieuverenigingen stappen nog eens naar de Raad van State om de omleidingsweg voor de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren aan te vechten. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover de vakbonden én de bedrijven, die voor een keer wél aan dezelfde koord trekken, en zich al lang hebben verzoend met de beslissing om Noord en Zuid via deze manier te verbinden.

Werkgeversorganisaties VKW Limburg, Unizo-Limburg, Voka–Kamer van Koophandel Limburg en werknemersorganisaties ABVV Limburg en ACV-Limburg betreuren dan ook sterk het blijvend verzet van de milieuverenigingen. "Zij werden vanaf het begin op alle mogelijke manieren in het overleg betrokken en er worden maximale compensaties en een uitvoerig pakket bijkomende natuurmaatregelen voorzien," stellen de sociale partners. "Zo komt er bijvoorbeeld 120 ha natuurgebied bij, onder meer door het opofferen van industriezone in Helchteren. Het op de spits drijven van dit dossier door nu opnieuw naar de Raad van State te trekken gaat dan ook in tegen het algemeen belang van de regio en de Limburgers."