Minder kosten stuwen resultaat Océ (ook meer verkopen, nog wel rode cijfers))

De Venlose printerfabrikant met 2000 Limburgse werknemers zit weer in de lift: meer omzet en beter bedrijfsresultaat. Mede dankzij lagere kosten en aantrekkende vraag. Plus het feit dat Océ sinds enige maanden Canon-printers verkoopt, van het nieuwe moederbedrijf. Wel is er nog een vlekje, vanwege eenmalige tegenvallers schreef de onderneming rode cijfers, bijna € 30 mln.
“Canon verkoop Océ-printers en Japanners Venlose drukmachines”Hieronder het persbericht:
Océ rapporteert betere resultaten Hoofdpunten vierde kwartaal (geëindigd per 30 november 2010):
• Totale omzet + 5% naar € 715 miljoen (2009: € 683 miljoen)
• Autonoom: non-recurring omzet + 1%; recurring omzet – 2%
• Genormaliseerd bedrijfsresultaat verdubbeld naar € 29 miljoen (2009: € 14 miljoen)
• Eenmalige posten van € 36 miljoen beïnvloedden nettoresultaat
• Introductie Canon printers in Océ portfolio afgerond
• Wijziging van boekjaar per 1 januari 2011
Commentaar Rokus van Iperen, voorzitter Raad van Bestuur:
‘Het is bemoedigend dat we voor het derde achtereenvolgende kwartaal ons genormaliseerde bedrijfsresultaat hebben verbeterd. Onze bottom-line werd beïnvloed door aanzienlijke, gebruikelijke, eenmalige posten.
De winstgevendheid is verbeterd dankzij de betere benutting van onze fabrieken en de resultaten van ons kostenbesparingsprogramma. Onder invloed van de aanhoudende economische onzekerheid bleven klanten kostenbewust, maar de omzetontwikkeling verbeterde ten opzichte van de trend in de voorgaande jaren.
CANON
Sommige markten lieten duidelijke tekenen van herstel zien. Dankzij stijgende verkopen, vooral van de Océ JetStream familie, verbeterde de omzet van hoogvolume rollenprinters. De omzet in breed formaat herstelde zich, vooral dankzij de verkoop van Océ Arizona printers. De omzet in business services nam licht toe, vooral dankzij groei in de Verenigde Staten.
Vanaf het derde kwartaal verkopen we Canon printers, eerst in de VS, kort daarop gevolgd door Europa. Momenteel bieden we wereldwijd aan onze klanten Canon printers aan.
In het kwartaal hebben we met succes deelgenomen aan de unieke Canon Expo’s in New York, Parijs en Tokio. Tijdens de Expo in Tokio hebben we de Océ ColorStream 3500 geïntroduceerd, een innovatieve digitale kleuren rollenprinter, ontwikkeld door ons technologiecentrum in Duitsland. Met deze printer kunnen Océ en Canon drukkerijen van dienst zijn, die zowel analoge en digitale druktechnieken met elkaar willen aanbieden. In mei 2011 zullen we deelnemen aan de Canon Expo Shanghai.’

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.