sexual-intimidation-at-work-300×199

Minder ongewenste intimiteiten op het werk

Naar aanleiding van de klachten rond ongewenste seksuele intimiteiten door BV’s, heeft hr-dienstverlener Securex een aantal cijfers opgediept, waaruit blijkt dat deze slachtoffers geen alleenstaande gevallen zijn. “In 2011 heeft 1 werknemer op 100 aangegeven dat zij of hij ongewenste seksuele intimiteiten op het werk heeft moeten ondergaan”, zegt Kristof Tilkin, salesmanager in Limburg. “Dat aantal loopt terug. Zo noemde zich in 2008 nog 5 procent van de werknemers een slachtoffer. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, die 4 keer meer last hebben van seksuele toespelingen dan mannen.”

In een iets ruimer kader, beweert 14 procent van de werknemers één of andere vorm van pesterijen op het werk te moeten ondergaan. “Daarvan zegt 69 procent dat het hun oversten zijn die hen het bloed onder de nagels halen. In de overige gevallen zijn het collega’s of leveranciers die een persoonlijke aanval inzetten.” Opmerkelijk is ook dat -naar eigen zeggen- de statutaire werknemers die voor de overheid werken, meer dan dubbel zoveel gepest worden dan werknemers in de privésector.