atrium allegre

Na de handjes ook de hoofdjes: nieuwe tak bij Atrium

Atrium Opleidingen uit Ham, vooral gekend van de trainingen in preventie en veiligheid op de werkvloer, heeft een nieuwe business-unit op poten gezet. Het team van Pablo Coosemans gaat nu ook de human skills en het mentaal welzijn in bedrijven een boost geven.

Atrium Opleidingen ontvangt per jaar bijna 20.000 cursisten. Ze volgen een variëteit aan professionele, vakgerichte opleidingen als Code 95, intern transport, preventie & veiligheid, ADR of lassen. Sinds kort is er ook een atypische tak bijgekomen, met name in menselijke vaardigheden in communicatie en leidinggeven. Daarnaast zijn er ook opleidingen in mentaal welzijn, zoals stress- en burnoutpreventie.

"We zijn hiermee gestart na de overname van Allegre", vertelt Veerle Lenaerts, Human Engagement Expert bij Atrium Opleidingen (en bij Allegre, want die naam bleef behouden). "Na een open aanbod, gaan we nu met een totaalpakket naar de bedrijven stappen en zo een geïntegreerd programma kunnen voorstellen. Het model dat we toepassen in deze opleidingen wordt ACT genoemd, wat staat voor Acceptance, Commitment en Training. Het is wetenschappelijk onderbouwd en wordt al jaren in de psychologie gebruikt. Bedrijven kunnen er pro-actief mee aan de slag om uitval, burn-out en langdurige ziekte te vermijden. Wat we in de workshops vooral willen bijbrengen is de mensen leren om te gaan met stress, angst en gepieker."

Laura Dewallef, Sales Manager bij Atrium Opleidingen, vult aan: "Een ander basistraject dat we in de nieuwe tak aanbieden, gaat over communicatie en leidinggeven. We merken dat vele bedrijven hier mee worstelen. Niet alleen jonge mensen die binnen de organisatie meer verantwoordelijkheden krijgen, maar ook gevestigde waarden die meer impact op hun mensen willen krijgen om veranderingen als diversiteit en digitalisering op te pikken."

Atrium is meer dan ooit overtuigd dat een combinatie van praktijkgerichte en sociale vaardigheden noodzakelijk is. "Dat je veilig moet kunnen werken en de technische kneepjes van het vak moet kennen, staat buiten kijf", aldus nog Veerle Lenaerts. "De soft skills en het mentale aspect waren tot voor kort een 'nice to have'. Die tijd is voorbij. Opleiding en coaching is ook op dat vlak nodig om als toekomstgerichte, professionele organisatie overeind te blijven. En dat is waar wij nu in investeren."