Naar 22 dagen vaderschapsverlof?

Vandaag de dag neemt 90% van de vaders gemiddeld 12 dagen verlof bij de geboorte van zijn kind. Dat zijn 2 vakantiedagen meer dan het wettelijk voorziene verlof van 2 weken. Nu zou uit een (objectieve?) enquête van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) blijken dat de mannen het officiële vaderschapsverlof graag zouden willen optrekken tot 22 dagen...

De opdrachtgevers van de studie klagen aan dat niet alle werkgevers hun mannelijke werknemers goed informeren over hun rechten op vaderschapsverlof. Ze vinden ook dat er in deze periode een wettelijke bescherming moet zijn tegen ontslag.