Nieuw hightechbedrijf op Chemelot, profiteert van anti-terrorisme wetgeving

Het bedrijf Ekompany gaat op het bedrijventerrein Chemelot onderzoek doen of het een coating kan aanbrengen op meststof ureum. Als het lukt kunnen met name boeren er hun voordeel mee doen. Daarbij komt dat een alternatief, nitraathoudende meststoffen, niet meer te koop zijn voor particulieren omdat er bommen van gemaakt kunnen worden. Vanwege terrorismedreiging is dat artikel verboden voor particuliere verkoop.

Hieronder het persbericht:

Proefinstallatie Ekompany voor coaten ureum op Chemelot Campus

Ekompany bouwt op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen een proefinstallatie voor het maken van langzaam werkende meststoffen. Door de meststof ureum te coaten komt de stikstof langzaam vrij en kan het zeer zorgvuldig worden gedoseerd, wat goed is voor het milieu. Directeur Eric van Kaathoven: “Bij ons onderzoek naar langzaam werkende meststoffen maken wij gebruik van de expertise die op de Campus aanwezig is.”

Het onderzoek naar langzaam werkende meststoffen vergt naar verwachting ongeveer twee jaar, waarvoor Ekompany op de Campus een proefinstallatie gaat bouwen. Van Kaathoven, die jarenlange ervaring in de kunstmesthandel heeft opgedaan: “Op wereldschaal is ureum de belangrijkste meststof, vandaar dat we bij ons onderzoek met deze meststof beginnen. Het nadeel van ureum is dat het snel in water oplost en dat de stikstof uitspoelt in plaats van door te plant te worden opgenomen. Door de ureum te coaten komt de stikstof langzamer vrij en wordt het beter benut.” Afhankelijk van grondsoort, gewas en neerslag is gecoate ureum een factor tien effectiever dan ongecoate ureum.

Ekompany beschikt over een patent, maar dat neemt niet weg dat nader onderzoek nodig is naar de coating. Er moet worden vastgesteld of deze voldoende flexibel, poreus en afbreekbaar is. Voor dit onderzoek doet Ekompany een beroep op de expertise die op Chemelot aanwezig is, met name op het gebied van analysetechnieken en procesmodellering. Die expertise maakt het mogelijk om meer gericht onderzoek uit te voeren, waardoor op onderzoekskosten kan worden bespaard. Het is immers van belang dat de gecoate meststof met de conventionele meststof kan concurreren.

Milieu en veiligheid

Van Kaathoven: “In Noordwest-Europa worden traditioneel veel nitraathoudende meststoffen gebruikt in plaats van ureum. Wij gaan ervan uit dat wij ook deze meststoffen kunnen coaten, waardoor ze effectiever kunnen worden ingezet.” Daarmee kan de boer beter inspelen op de hedendaagse strenge milieurichtlijnen inzake nitraatgebruik.

Overigens staat de markt voor nitraathoudende meststoffen onder druk, aangezien het een mogelijke grondstof is voor explosieven. Om te voorkomen dat dit type meststof in handen van terroristen komt, is het sinds kort niet meer verkrijgbaar voor particulieren. Ureum is wat dat betreft een veiliger product, nog een reden voor Ekompany om zich in eerste instantie te richten op de toepassing van ureum.

Ekompany werkt samen met Hogeschool Zuyd aan een onderzoek naar de toepassing van ureum in de kassenteelt. Van Kaathoven: “In kassen wordt vaak een eb-vloedsysteem gebruikt en daarbij worden nitraathoudende meststoffen toegepast. Nitraat is een zout en door het zoutgehalte te meten kan de meststoffenopname worden vastgesteld. Ureum is lastiger te meten, vandaar dit onderzoek.”

Het is de bedoeling dat binnen drie jaar jaar een volwaardige installatie voor het coaten van meststoffen in de regio wordt gebouwd. De gecoate ureum zal voor ongeveer tachtig procent buiten de Benelux worden afgezet en vindt zijn toepassing met name in vollegrondsteelten, vooral op goed doorlatende zand- en veengronden.

Chemelot

Ekompany is weer een nieuw bedrijf op Chemelot dat wordt aangetrokken door de expertise die op de Campus aanwezig is. Aad Brouwer, directeur Chemelot: “Wij zijn blij met Ekompany, een innovatief bedrijf dat weer een nieuw register opentrekt van de kennis en kunde die op de Campus aanwezig is. De competenties blijven in zekere zin dezelfde, maar de toepassing ervan is telkens verrassend. Er zijn blijkbaar grote overeenkomsten tussen het analyseren van coatings van een kunststof artikel en een kunstmestkorrel.”

- - - - - - -

Ekompany Agro B.V.

Ekompany is een nieuw Nederlands bedrijf dat een innovatief assortiment producten ontwikkelt voor de agrarische markt. Naar verwachting kunnen deze producten binnen drie jaar commercieel beschikbaar zijn. Ondertussen werkt Ekompany aan het verbeteren van de producten en het opzetten van productiefaciliteiten.

Chemelot

Chemelot is een belangrijke speler in West-Europa als het gaat om material sciences en life sciences. Chemelot omvat het Industrial Park en de Campus. De locatie heeft een centrale ligging in Noordwest-Europa, een uitstekende infrastructuur en prima verbindingen. Chemelot biedt grondstoffen, utilities, faciliteiten en een innovatieve campus. Daarmee faciliteert Chemelot zowel nieuwe investeringen in researchactiviteiten als innovatieve start-ups en chemische installaties. Diverse bedrijven op Chemelot staan hoog op de wereldranglijst. De bedrijven op Chemelot benutten de operationele synergie. Maar Chemelot is meer dan de optelsom van deze delen. Chemelot is tevens een ‘chemical innovation community’ waarin mensen, bedrijven en onderwijsinstellingen kennis delen en in een creatieve samenwerking komen tot innovaties en ‘accelerated business growth’. Om de verdere ontwikkeling van de Chemelot Campus te stimuleren zijn de Provincie Limburg, DSM Nederland BV. en de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ in 2010 een samenwerking aangegaan.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.